EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" TE VISARI " SH.P.K. 601584362 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.47 4.06
D.P.Z. AUTO SERVIS "GIMI" 601073951 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.66 3.72
Driton Mustafa B.I. 810471524 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
HASAN EMINAZERI B.I. 600782660 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 1.98 17.28
KRISTJAN GJOKAJ B.I. 811271890 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.13 5.29 13.42
Agim H. Thaçi B.I. 811336818 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 20.00 13.00 533.00
Nazim Kurteshi B.I. 811096016 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 1.32 3.36
Qamil Lushi 810713637 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 6.14 15.58
H.P.N SH.P.K. 810970849 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 1.76 1.16 46.92
Shqipe Nevzadi Musliu 811209198 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.56 1.00 41.56
N.P.SH. " DUARARTA " 600622379 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76
AVOKAT FITIM GASHI B.I. 601718987 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.46 3.96
RINOR ELSHANI B.I. 810034942 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.56 1.00 41.56
Sabri Arifaj B.I. 810226523 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.60 6.60
" In my Country Post Production " SH.P.K. 810047094 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 2.80 1.84 74.64

Totali: 29050