EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
INTERNET " men - bun a-net " 600156998 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 84.20 6.72 4.40 95.32
Ismet Muhaxheri B.I. 811299066 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
N.T.N. " WILSON " 601036892 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.95 4.95
"ROKA"SH.P.K. 600599734 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.60 1.04 22.64
" PURE & SHINE " SH.P.K 810042721 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00 47.45 15.84 219.29
ARTAN KRASNIQI B.I. 601552393 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.81 9.00 56.81
" ANISA COM 1 " SH.P.K. 810167115 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 7.03
" BULETINI EKONOMIK " SH.P.K. 810160119 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 1.24 3.15
Hakif Jaha 810437568 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 4.60 11.65
" NEW MODEL " SH.P.K. 810129545 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 1.37 12.07
Šefcet Alija B.I. 810984501 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 0.54 4.70
" 2T " SH.P.K. -DEGA NË KOSOVË 810054742 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20
" NADJAS FASHION " SH.P.K. 810143660 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 9.36 0.00 0.00 0.00 9.36
D.P.Z.,,Xhamprerës - 1 " 600129739 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 26.79 57.68 286.47
" HOTEL SHQIPONJAT E DUKAGJINIT " SH.P.K. 810168840 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.52 4.52

Totali: 28794