EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH. '' B-JETISHI '' 600804761 GJAKOVË GJAKOVË Individual 977.37 0.00 117.36 540.17 2,250.00 116.40 640.29 4,641.59
Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 600146361 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 157,119.15 875.00 59,301.18 127,495.57 0.00 0.00 0.00 343,915.90
Lutfi Gigollaj B.I. 810447111 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 342.74 0.00 43.50 63.65 717.00 84.48 119.65 1,371.02
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 14,919.26 11,286.61 3,171.61 18,481.06 59,513.78
N.T.P."MULTI PAK EKO KOSOVA" 600189858 FERIZAJ FERIZAJ Individual 11,080.72 375.00 1,977.99 3,024.70 3,597.44 593.85 1,073.08 21,347.78
D.P.H. " Panino " 600181127 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,117.57 0.00 78.30 570.14 740.26 266.30 848.50 3,621.07
D.P.T. " EDONA - L " 600667416 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.75 8.75
N.T.P. " Reflex-Kos " 600272728 FERIZAJ SHTIME Individual 14,023.34 250.00 5,364.97 13,541.81 1,467.25 326.99 851.42 35,575.78
D.P.H. " DENRIO " 601115224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 199.12 0.00 26.10 76.24 374.00 48.28 145.31 869.05
D.P.H. " Med x caffe " 600789434 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 1,591.58 750.00 1,218.82 654.67 1,504.00 388.23 729.05 6,086.35
D.P.H. " BURIMI - LABI " 600848909 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 328.87 0.00 58.58 128.85 595.00 79.05 228.34 1,418.69
DPZ,,Bakom" 600250021 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 12.15 18.09
D.SH. Autolarja "Dini" 600571857 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22 0.00 0.00 33.22
Zyre Shërbyese " Euro Konto" 600094255 GJAKOVË GJAKOVË Individual 5,943.51 0.00 1,143.75 1,570.15 2,264.29 336.58 434.44 11,692.72
P.P. " Bio Petrol " 600551528 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136.49 27.03 342.00 1,505.52

Totali: 28794