EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 600146361 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 157,119.15 875.00 59,301.18 129,538.09 0.00 0.00 0.00 345,958.42
Lutfi Gigollaj B.I. 810447111 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 342.74 0.00 44.54 64.81 717.00 86.04 123.15 1,378.28
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 15,042.48 11,286.61 3,171.61 18,628.58 59,784.52
N.T.P."MULTI PAK EKO KOSOVA" 600189858 FERIZAJ FERIZAJ Individual 11,080.72 375.00 1,977.99 3,168.82 3,597.44 593.85 1,119.78 21,538.60
D.P.H. " Panino " 600181127 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,117.57 0.00 78.30 570.14 740.26 266.30 850.44 3,623.01
D.P.T. " EDONA - L " 600667416 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.75 8.75
N.T.P. " Reflex-Kos " 600272728 FERIZAJ SHTIME Individual 14,023.34 250.00 5,364.97 13,722.37 1,467.25 326.99 863.34 35,768.26
D.P.H. " DENRIO " 601115224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 199.12 0.00 26.10 78.78 374.00 48.28 150.15 876.43
D.P.H. " Med x caffe " 600789434 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 1,591.58 750.00 1,218.82 675.23 1,504.00 388.23 748.49 6,126.35
D.P.H. " BURIMI - LABI " 600848909 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 328.87 0.00 58.58 133.07 595.00 79.05 236.04 1,430.61
DPZ,,Bakom" 600250021 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 12.23 18.17
D.SH. Autolarja "Dini" 600571857 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22 0.00 0.00 33.22
Zyre Shërbyese " Euro Konto" 600094255 GJAKOVË GJAKOVË Individual 5,994.11 0.00 1,158.40 1,648.57 2,364.29 354.08 467.07 11,986.52
P.P. " Bio Petrol " 600551528 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136.49 27.03 343.04 1,506.56
Jetmir Miftari B.I. 601570212 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 7.52 1.04 0.00 7.80 1.08 17.44

Totali: 29050