EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.H. " Ambienti - L " 600281612 PEJË DEÇAN Individual 1,215.10 0.00 163.39 99.84 893.00 121.66 73.87 2,566.86
N.SH.P." ARNENI.P " 600841896 PEJË DEÇAN Individual 123.12 0.00 50.96 54.97 0.00 0.00 0.00 229.05
Bashkim Kuçi 810215295 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 6.45 1.14 257.59
Flurim Jasiqi 810215419 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 29.07 0.00 0.00 0.00 29.07
Bukurije Dreshaj 810215865 PEJË DEÇAN Individual 7.05 0.00 0.84 1.30 0.00 0.00 0.00 9.19
N.N. '' LISI I DASHINOCIT '' 810009010 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 1.12 7.87
N.P.T.,,Lirimi" 601711866 PEJË DEÇAN Individual 1,052.80 0.00 232.22 157.75 40.00 7.80 3.64 1,494.21
Interenergo D.o.o. - Kosova SH.P.K. 810962820 PEJË DEÇAN SH.P.K. 16.20 0.00 1.80 3.24 0.00 0.00 0.00 21.24
Avokat Haxhi Çekaj 600181961 PEJË DEÇAN Individual 3.64 0.00 0.48 28.34 18.00 2.16 2.40 55.02
Skender Vishaj B.I. 601513626 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.12 0.41 0.00 0.00 0.00 3.53
"TRIMEX +" SH.P.K. 810105347 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.01 0.00 7.40 0.96 0.00 5.00 0.66 14.03
N.SH. " Ndriçimi - RM " 600236930 PEJË DEÇAN Individual 0.05 0.00 10.54 6.85 0.00 2.21 1.44 21.09
N.N. " Leti " 601571864 PEJË DEÇAN Individual 19.56 0.00 2.45 2.24 102.00 11.90 12.32 150.47
" DELUX " SH.P.K 810159633 PEJË DEÇAN SH.P.K. 1,597.07 0.00 118.64 74.44 630.00 44.10 28.91 2,493.16
N.Sh. H. " Iliria " 600158308 PEJË DEÇAN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.35 6.62 4.60 41.57

Totali: 28794