EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ardian Binakaj B.I. 810965981 PEJË DEÇAN Individual 265.90 250.00 281.54 57.55 475.00 58.00 104.38 1,242.37
N.P.T. " Leolenti " 600131354 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 1.47 7.42
N.N. '' ARIS '' 601111933 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 4.68 13.86 57.54
N.SH.'' CAFEE BAR ALBI '' 600998556 PEJË DEÇAN Individual 3.64 0.00 1.02 0.81 18.00 4.86 4.61 32.94
Hasan Rizaj B.I. 810964628 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 11.50 2.85 0.00 12.75 3.20 30.30
Produksioni muzikor " Dukagjini - H " 601556478 PEJË DEÇAN Individual 42.50 125.00 209.44 22.24 51.00 31.14 15.57 371.89
N.SH. '' RENTA CAR VALI '' 600990510 PEJË DEÇAN Individual 96.30 0.00 11.52 23.47 0.00 0.00 0.00 131.29
NPP,, Frashëri " 600370811 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 461.10 0.00 71.50 532.60
N.N. " BERISHA " 600664719 PEJË DEÇAN Individual 282.12 0.00 36.56 65.90 288.50 43.01 73.30 789.39
Valon Cacaj 810219841 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 6.73 256.73
NT,, Joni " 601213185 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 15.15 1.98 0.00 35.55 4.69 57.37
Mirëjete Balaj B.I. 810206393 PEJË DEÇAN Individual 1,118.56 0.00 279.65 269.40 510.00 122.40 108.30 2,408.31
N.P.T. '' Gold Stor Niki '' 601166615 PEJË DEÇAN Individual 305.99 125.00 164.12 69.86 221.00 26.52 48.13 835.62
N.P.T. " Inter Continental" 600028486 PEJË DEÇAN Individual 68.40 0.00 28.35 80.39 0.00 0.00 0.00 177.14
N.N.SH. " Nitaj " 600154257 PEJË DEÇAN Individual 848.55 125.00 578.75 173.58 472.33 264.83 261.60 2,599.64

Totali: 29050