EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
LULZIM RRUSTOLLI B.I. 601054670 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 536.75 536.75 0.00 0.00 0.00 0.00 536.75
" FITIMI - F " SH.P.K. 810066557 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.12 4.08 2.64 74.84
Hajdin Mehana B.I. 810570780 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
P.P. ''DENIC MARKET'' 601194674 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 1.81 4.59
Egzoni 810603169 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.50 1.00 17.50
" GEO - GROUP " SH.P.K. 810822876 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00
Besim H. Syla 810539223 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
" KOPAONIK " D.O.O. 601207229 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 0.00 0.00 65.07 0.00 0.00 0.00 0.00 65.07
ESTETIKA - KLLOKOQI 810839061 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 33.79
" IDENTIK " SH.P.K. 810024464 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 66.51 0.00 0.00 0.00 0.00 66.52
Audit Tax & Fas O.P. 810506454 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 8.67 9.90 69.57
" FOS " SH.P.K. 601547138 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.01 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13
B.K.S. SH.P.K. 810809402 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 47.47 0.00 0.00 0.00 0.00 47.47
" RENT A CAR CLASSIC " SH.P.K. 601642037 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64
RESTORE SH.P.K. 810816126 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 47.96

Totali: 28586