EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ardi SH.P.K. 810517089 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" AURIS " SH.P.K. 601625330 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Point Computers " SH.P.K. 601196852 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 71.10
TREVENTI GROUP SH.P.K. 810843997 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.30
N.T.P. ,,BLITTA" 600700670 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.60 5.40 39.00
EBILOT GJIKOLLI B.I. 601573563 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.36 3.11
'' GeoVlera '' Sh.p.k. 810130980 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 6.76 46.76
LONA SHPED 810303892 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
Avokat Driton Dobruna B.I. 810048943 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
TOTAL SH.P.K. 811186015 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85
Ljubiša Rakic B.I. 811124239 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 1.70 1.10 36.80
" FERMA - AGIMI " SH.P.K. 810159584 PRIZREN 1 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Serhat Osmani 810258097 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 436.50 0.00 0.00 0.00 0.00 436.50
" G-Company " SH.P.K. 810057217 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25
Majlinda Bryma B.I. 810907131 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 7.80 19.80

Totali: 28794