EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Zyre Shërbyese " Euro Konto" 600094255 GJAKOVË GJAKOVË Individual 5,994.11 0.00 1,158.40 1,648.57 2,364.29 354.08 467.07 11,986.52
P.P. " Bio Petrol " 600551528 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136.49 27.03 343.04 1,506.56
Jetmir Miftari B.I. 601570212 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 7.52 1.04 0.00 7.80 1.08 17.44
NTSH,,Blini" 600229555 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 510.33 0.00 79.56 589.89
D.P.T. "Fadil Tex" 600547204 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 109.60 0.00 1.62 111.22
Bastore Sportive ,,Premier" 600555570 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 8.14 548.14
D.P.Z."PUMA" 600612403 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 2.15 10.76
Produkcioni Muzikor "Flora" 600563622 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 2.75 22.66 430.41
N.T.P."UNIVERZAL" 600552831 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 930.00
D.P.H. " EVRY DAY " 601011357 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 2,615.00 0.00 446.28 672.63 928.37 155.40 239.36 5,057.04
DPH,, Grilli " 600483060 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 147.60 184.60
D.P.T. " Leutrimi -A " 601349998 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 118.35 0.00 31.25 31.10 162.27 41.31 40.77 425.05
D.P.T. " Vëllezërit Baliu " 600544482 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.58 0.00 0.00 1,153.58
"TRIO TRADE" SH.P.K. 600776530 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 10,693.66 0.00 1,461.00 3,350.17 605.00 75.05 203.78 16,388.66
D.P.Z.FRIZER"KUSHTRIMI" 600917902 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 183.24 0.00 21.96 38.27 234.00 28.08 53.69 559.24

Totali: 29050