EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Mandushe Demhasi B.I. 811338559 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.80 1.20 18.00
N.N.SH. ,,NDRIQIMI" 811338517 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 2,402.63 0.00 245.50 218.89 1,404.00 322.68 120.70 4,714.40
NT,,Strong-1" 811338492 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 300.91 3.24 11.67 315.82
Dugagjin N. Kumnova B.I. 811338319 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 1.53 5.70 0.00 0.00 0.00 7.23
Hajdin Mëziu B.I. 811338202 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 47.95 0.00 0.52 48.47
Mirko Aksentijevic B.I. 811338187 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 3,140.30 0.00 654.90 555.71 0.00 0.00 0.00 4,350.91
Fidan Sulejmani B.I. 811338012 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 756.00 0.00 279.72 180.16 275.00 101.75 63.45 1,656.08
Vedat Belegu B.I. 811338004 PEJË PEJË Individual 521.72 500.00 563.40 181.35 0.00 0.00 0.00 1,266.47
Hamdi B. Qerimi B.I. 811337949 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 8.80 125.00 125.96 2.13 20.00 2.40 5.16 164.45
Denis Koçbasli B.I. 811337783 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 401.33 149.03 121.16 671.52
Elsadat Halabaku B.I. 811337717 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Muhamer Gajtani B.I. 811337303 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 29.68 0.00 21.94 15.35 0.00 6.00 75.19 148.16
Defrim Bytyçi B.I. 811337254 PRIZREN 2 SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 9.00 1.18 0.00 5.10 0.66 15.94
Fatmir Mu. Berisha B.I. 811337022 GJAKOVË GJAKOVË Individual 430.12 0.00 358.28 153.86 75.00 23.25 20.95 1,061.46
Shaban Bahtiri B.I. 811336876 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 6.00 0.00 0.72 0.84 0.00 0.00 0.00 7.56

Totali: 28586