EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. ,,Loni" 600007240 GJILAN GJILAN Individual 10.00 0.00 1.44 6.82 60.00 7.20 39.62 125.08
D.P.H. " Ardi - EM " 600007266 PEJË KLINË Individual 3.97 125.00 125.48 3.15 10.00 0.00 0.00 142.60
N.T.P. " Camel - S " 600007331 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 11.13
D.P.T. " ELONA " 600007357 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 9.90 0.00 1.20 1.99 0.00 0.00 0.00 13.09
N.SH. Disco "KEJ" 600007399 MITROVICË MITROVICË Individual 535.05 375.00 449.45 151.91 472.96 67.98 124.18 1,801.53
D.P.T. " Kiwi " 600007414 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67 0.00 0.00 21.67
O.P.U. " Echo - Diagnostika " 600007498 MITROVICË SKENDERAJ Individual 15.60 0.00 10.35 7.49 0.00 0.00 0.00 33.44
N.T.P. " Oraca " 600007521 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 360.52 0.00 53.01 39.74 0.00 4.41 2.86 460.54
D.P.Z. " LEBLEBITORE-REKORD " 600007612 PEJË PEJË Individual 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
N.T. "FAASH-TIME" 600007696 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 1.43 3.63
D.P.T. " Ngjyra - S " 600007703 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.37 206.13 454.50
N.P.Q."AFION" SH.P.K. 600007729 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 140,108.00 2,845.00 50,813.25 34,767.95 1,538.00 209.21 290.28 227,726.69
N.T.SH. "Elion" 600007795 PEJË PEJË Individual 741.38 125.00 383.19 275.46 1,188.25 443.09 441.03 3,472.40
" ALASKA "-SH.P.K. 600007943 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 138,578.29 1,500.00 32,662.47 49,172.59 0.00 23.00 6.30 220,442.65
NT,,Qarr Commerc" 600007969 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00 37.80

Totali: 28586