EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Auto Taxi Ruzhdi Kqiku 600006929 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 46.80 0.00 0.00 46.80
N.T.SH." VOLKSWAGEN " 600007084 MITROVICË VUSHTRRI Individual 826.73 0.00 147.31 113.78 1,710.46 236.89 306.84 3,342.01
N.SH.AGJENSIONI TURISTIK "EASY-FLY" 600007216 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 102.77 0.00 10.34 8.20 291.98 29.49 25.99 468.77
D.P.T. ,,Loni" 600007240 GJILAN GJILAN Individual 10.00 0.00 1.44 6.74 60.00 7.20 39.22 124.60
D.P.H. " Ardi - EM " 600007266 PEJË KLINË Individual 3.97 125.00 125.48 3.12 10.00 0.00 0.00 142.57
N.T.P. " Camel - S " 600007331 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 11.13
D.P.T. " ELONA " 600007357 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 9.90 0.00 1.20 1.93 0.00 0.00 0.00 13.03
N.SH. Disco "KEJ" 600007399 MITROVICË MITROVICË Individual 535.05 375.00 449.45 148.43 472.96 67.98 121.11 1,794.98
D.P.T. " Kiwi " 600007414 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67 0.00 0.00 21.67
O.P.U. " Echo - Diagnostika " 600007498 MITROVICË SKENDERAJ Individual 15.60 0.00 10.35 7.39 0.00 0.00 0.00 33.34
N.T.P. " Oraca " 600007521 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 360.52 0.00 53.01 37.40 0.00 4.41 2.86 458.20
D.P.Z. " LEBLEBITORE-REKORD " 600007612 PEJË PEJË Individual 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
N.T. "FAASH-TIME" 600007696 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 1.43 3.63
D.P.T. " Ngjyra - S " 600007703 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 248.37 206.13 505.50
N.P.Q."AFION" SH.P.K. 600007729 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 140,108.00 2,845.00 50,813.25 33,822.30 1,538.00 209.21 280.32 226,771.08

Totali: 28794