EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
WINDFARM SHTIME SH.P.K. 600291249 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
WIRELESS EDGE SOLUTIONS 811324277 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
‘’LOKAJ CONSTRUCTION‘’ SH.P.K. 810159063 PEJË DEÇAN SH.P.K. 196.50 0.00 13.79 8.96 0.00 0.00 0.00 219.25
" DANEK " SH.P.K. 810094657 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 7.09 250.00 250.77 0.35 0.00 0.00 0.00 258.21
" RTTL " SH.P.K. 810095978 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 9.78 0.00 3.00 1.00 51.00 15.47 5.50 85.75
" TURKOS METAL " SH.P.K. 600873154 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 228.09 0.00 27.36 158.10 177.04 15.84 93.69 700.12
" 01 " SH.P.K. 600751384 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 253.38 0.00 30.36 101.92 200.00 24.00 78.34 688.00
" 2 M " SH.P.K. 810855504 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.55 0.87 0.00 0.00 0.00 7.42
" 2AE " SH.P.K. 601247803 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 3,392.09 0.00 586.70 779.12 2,839.40 358.06 681.19 8,636.56
" 3 Fresh " L.L.C. 601155296 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 22.00 125.00 136.02 9.46 100.00 24.00 37.21 328.69
" A & BB " SH.P.K. 811014620 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 1,026.00 0.00 379.62 171.67 0.00 0.00 0.00 1,577.29
" A & F COMPANY " SH.P.K. 601002364 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 1,804.02 0.00 636.51 559.82 142.00 69.03 75.59 3,286.97
" A & H STUDIO " SH.P.K. 810021197 PEJË ISTOG SH.P.K. 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32
" A & L Invest " L.L.C. 600037487 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 88.00
" A & S COLLECTION " SH.P.K. 810845000 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 274.50 0.00 17.60 11.52 850.00 57.80 37.74 1,249.16

Totali: 29050