EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" DANEK " SH.P.K. 810094657 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 7.09 250.00 250.63 0.25 0.00 0.00 0.00 257.97
" RTTL " SH.P.K. 810095978 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 9.78 0.00 2.90 0.88 51.00 14.96 4.84 84.36
" TURKOS METAL " SH.P.K. 600873154 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 228.09 0.00 27.36 155.16 177.04 15.84 91.83 695.32
" 01 " SH.P.K. 600751384 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 253.38 0.00 30.36 101.92 200.00 24.00 78.34 688.00
" 2 M " SH.P.K. 601556113 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.55 0.87 0.00 0.00 0.00 7.42
" 2AE " SH.P.K. 601247803 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 3,392.09 0.00 586.70 733.52 2,839.40 358.06 643.27 8,553.04
" 3 Fresh " L.L.C. 601155296 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 22.00 125.00 136.02 9.16 100.00 24.00 35.91 327.09
" A & BB " SH.P.K. 601609011 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 1,026.00 0.00 379.62 158.33 0.00 0.00 0.00 1,563.95
" A & F COMPANY " SH.P.K. 601002364 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 1,804.02 0.00 636.51 536.38 142.00 69.03 73.75 3,261.69
" A & H STUDIO " SH.P.K. 810021197 PEJË ISTOG SH.P.K. 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32
" A & L Invest " L.L.C. 600037487 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 88.00
" A & S COLLECTION " SH.P.K. 601199682 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 164.70 0.00 9.35 6.12 510.00 32.30 21.09 743.56
" A.I.O Tech " SH.P.K. 601581269 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 98,532.76 0.00 51,470.11 16,376.70 0.00 0.00 0.00 166,379.57
" AA COM " SH.P.K. 601238167 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 8,648.69 500.00 4,040.98 2,522.12 0.00 0.00 0.00 15,211.79
" AAC GROUP " SH.P.K. 600927828 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 34.84 0.00 4.08 9.58 108.00 17.28 32.40 206.18

Totali: 28794