EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ER-HERTICA " SH.P.K. 600442256 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 239,303.27 1,825.00 147,513.36 123,792.74 7,840.00 5,177.60 3,591.04 527,218.01
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 253,411.42 1,000.00 30,055.36 47,305.01 165,824.36 15,335.06 10,108.45 522,039.66
"INTER-EMINEX"SH.P.K 600678984 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 309,050.81 1,000.00 97,591.07 104,314.36 5,566.00 1,233.36 3,068.72 520,824.32
" RON - ING " SH.P.K. 600470322 PEJË PEJË SH.P.K. 189,963.37 0.00 149,370.86 181,777.43 0.00 28.60 16.89 521,157.15
"Eurobest Kosova" SH.A. 600328802 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 145,456.21 37,250.00 136,512.81 200,128.69 0.00 0.00 0.00 482,097.71
N.N. " Jehona " 600547519 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 202,637.43 0.00 133,980.67 175,907.49 2,306.40 1,465.09 1,971.20 518,268.28
" DYLI " SH.P.K. 600582599 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 201,061.38 1,200.00 123,313.48 190,048.09 0.00 0.00 0.00 514,422.95
"EUROCARPETS" SH.P.K. 600510839 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 232,838.39 2,500.00 92,847.48 179,174.60 2,730.00 590.75 1,625.22 509,806.44
FBM " Kualiteti" SHPK 600025763 GJILAN GJILAN SH.P.K. 205,213.70 5,400.00 86,799.96 159,781.40 22,769.16 4,906.15 17,627.42 497,097.79
ALBERT KASTRIOTI 601166293 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 173,544.14 1,000.00 111,312.60 203,678.52 2,423.40 1,488.00 2,917.32 495,363.98
" OESD INTERNATIONAL SEE " SH.P.K. 600814124 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 205,836.31 125.00 130,824.38 158,865.43 0.00 0.00 0.00 495,526.12
U.P. " Cuco " 600427828 MITROVICË ZVEÇAN Individual 203,557.37 500.00 138,713.92 127,249.12 11,157.06 7,122.47 6,756.58 494,556.52
N.SH.P. " Euro-Garten " 600064836 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 196,447.93 1,000.00 101,080.21 193,778.19 0.00 0.00 3.24 491,309.57
"Xeni" sh.p.k 600026547 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 213,638.28 875.00 100,136.86 175,076.80 1,031.00 126.62 587.83 490,597.39
N.P.T. " Sheki Commerce " 600309323 GJILAN VITI Individual 179,134.59 6,000.00 158,847.78 105,620.99 16,129.99 8,801.77 16,431.88 484,967.00

Totali: 28794