EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"NOYEXIM KOSOVA" L.L.C. 600497558 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 225,337.85 1,000.00 127,618.95 182,334.29 540.30 657.99 649.03 537,138.41
" ER-HERTICA " SH.P.K. 600442256 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 239,303.27 1,825.00 147,513.36 123,792.74 7,840.00 5,177.60 3,591.04 527,218.01
N.P."ACDC-KOS"SH.P.K. 600118146 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 265,674.30 0.00 89,324.64 163,318.28 1,528.48 1,511.96 2,799.13 524,156.79
"INTER-EMINEX"SH.P.K 600678984 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 309,050.81 1,000.00 97,591.07 106,323.20 5,566.00 1,233.36 3,104.91 522,869.35
" RON - ING " SH.P.K. 600470322 PEJË PEJË SH.P.K. 189,963.37 0.00 149,370.86 182,834.26 0.00 28.60 16.89 522,213.98
"Eurobest Kosova" SH.A. 600328802 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 145,456.21 37,250.00 136,512.81 200,128.69 0.00 0.00 0.00 482,097.71
N.N. " Jehona " 600547519 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 202,637.43 0.00 133,980.67 175,907.49 2,306.40 1,465.09 1,971.20 518,268.28
" DYLI " SH.P.K. 600582599 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 201,061.38 1,200.00 123,313.48 191,355.06 0.00 0.00 0.00 515,729.92
"EUROCARPETS" SH.P.K. 600510839 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 232,838.39 2,500.00 92,847.48 180,637.44 2,730.00 590.75 1,639.28 511,283.34
FBM " Kualiteti" SHPK 600025763 GJILAN GJILAN SH.P.K. 205,213.70 5,400.00 86,799.96 161,115.28 22,769.16 4,906.15 17,775.61 498,579.86
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. 600349395 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 291,274.94 6,000.00 111,529.87 89,163.32 0.00 0.00 0.00 491,968.13
ALBERT KASTRIOTI 601166293 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 173,544.14 1,000.00 111,312.60 204,806.57 2,423.40 1,488.00 2,932.92 496,507.63
" OESD INTERNATIONAL SEE " SH.P.K. 600814124 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 205,836.31 125.00 130,824.38 160,203.37 0.00 0.00 0.00 496,864.06
U.P. " Cuco " 600427828 MITROVICË ZVEÇAN Individual 203,557.37 500.00 138,713.92 128,572.23 11,157.06 7,122.47 6,829.11 495,952.16
N.SH.P. " Euro-Garten " 600064836 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 196,447.93 1,000.00 101,080.21 195,055.40 0.00 0.00 3.24 492,586.78

Totali: 28586