EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Muki " 600098588 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
STR "Belo Zrno" 600578051 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.H. " TE ARRA " 601254147 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. Sallon Ondulimi " Premiere " 600321575 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Fatjona III " 601091416 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
DPZ,, Foto - Rilindi " 600162664 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Eroll Uglari 810691247 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z "TINA" 600464284 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. Rrobaqepese " FETI " 601291975 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Agron Guta B.I. 810222555 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Arti " 600096384 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
AUTO-TAXI SEVDAIL FEJZULLAHU 600142765 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Nevruz R. Tola B.I. 811298323 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Zahir Ibrahimi B.I. 811061465 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
ORDINANCA KIRURGJIKE"KIRURGJI-A" 600583951 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 29050