EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" SENTREK" SH.P.K. 810046434 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.48 1.61 0.00 0.00 0.00 4.09
"OLISA " SH.P.K. 600644141 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 4.86 0.63 0.00 0.00 0.00 5.49
Hamze Hasi 810996358 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.54 4.74
" Dream House Studio" 600251326 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 12.38 1.61 0.00 0.00 0.00 13.99
N.N.P. " Gapi " 600323084 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 3.86 0.50 0.00 12.25 1.60 18.21
" BerryLand " SH.P.K. 601540968 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.76 0.36 0.00 16.20 2.10 21.42
" Prishtina Mobile " SH.P.K. 810134180 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.94 0.64 0.00 0.00 0.00 3.58
N.SH.T. " Incom " 600031356 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 9.78 6.36 0.00 3.27 2.13 21.54
" BIOAGRO " SH.P.K 810049925 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 4.20 0.55 7.80
" MAROA " SH.P.K. 810016213 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 1.59 4.04
N.P.T. " KUJTA -TEX" 600108874 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 31.60 4.08 44.16
" R + People " SH.P.K. 810045262 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3.00 1.96 79.96
Faruk Ymeri B.I. 810673427 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 202.60 8.12 5.28 216.00
Hamdi Q. Maliqi 811217802 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 5.64 0.72 0.00 7.65 0.99 15.00
PIKELLIMI SH.P.K. 811274688 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.93 1.25 0.00 0.00 0.00 3.18

Totali: 28782