EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" PATRONI " SH.P.K. 811254797 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 13,430.37 0.00 811.29 527.19 6,246.88 423.66 275.36 21,714.75
Exclusiv SH.P.K. 810279366 DTM GJILAN SH.P.K. 2,176.45 0.00 261.12 2,756.64 0.00 0.00 0.00 5,194.21
Veda -2-Petroll SH.P.K. 810674433 DTM VITI SH.P.K. 33,669.17 0.00 5,607.34 4,730.29 3,042.00 480.96 279.95 47,809.71
"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRANCH IN KOSOVO 601695367 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 80,670.79 1,000.00 8,953.53 3,479.69 3,390.64 272.63 177.27 96,944.55
ALBI FASHION SH.P.K. 810517815 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,338.87 177.80 0.00 0.00 0.00 1,516.67
Kolegji Ndërkombëtar Për Biznes Dhe Teknologji - UBT 810514853 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,864.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.45
Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu - KOSTT SH.A. 811284512 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 3,881.59 13,283.10 0.00 0.00 0.00 17,164.69
Euro Abi SH.P.K. 810677338 DTM VITI SH.P.K. 20,000.95 0.00 6,567.98 969.80 0.00 0.00 0.00 27,538.73
Ndërmarrja Për Qarkullimin E Barnave Asgeto 810491829 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 1,000.00 3,708.61 175.00 2.99 0.12 0.08 3,886.80
Capital SH.P.K. 810812421 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,205.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205.37
Emona Center SH.P.K. 810693839 DTM VUSHTRRI SH.P.K. 13,651.21 0.00 4,086.95 981.01 0.00 0.00 0.00 18,719.17
" Tregtia " SH.P.K. 810024448 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 7,126.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7,126.75
LOTTO SPORT SH.A. 810801044 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 14,938.66 14,938.66 0.00 0.00 0.00 0.00 14,938.66
Bechtel Enka -GP O.P. 810897712 DTM PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.78 20.65 52.43
" NOVUS " SH.P.K. 810818586 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3,935.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3,935.70

Totali: 28794