EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
S.T.R. " Anastasija " 600569604 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 410.40 0.00 0.00 410.40
" ELEKTROMEKANIKA KOSOVA " SH.P.K. 600637493 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 11,358.45 0.00 5,008.92 9,547.89 0.00 0.00 0.00 25,915.26
D.P.H. "Diti" 600114938 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 623.04 0.00 0.00 623.04
N.N.T."PRO-ING" 600634978 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,772.12 0.00 0.00 1,772.12
N.Sh. ,,Korabi" 600370580 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.60 0.00 0.00 3,008.60
N.P.T. " Fati " 600232764 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 0.00 0.35 20.03
D.P.Z. " Auto Servis Golf " 601355698 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00
D.P.T.,, Ari" 601360415 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.12 0.00 2.16 1,119.28
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,726.37 0.00 0.00 0.00 7,151.86
D.P.T. " Eleganca " 600185898 GJILAN VITI Individual 0.21 0.00 111.72 22.95 0.00 0.00 0.00 134.88
SHËRBIMI TRANSPORTIT OROSH D & E 601669354 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00
N.N.P. " Luani" 601346754 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 148.07 0.00 5.50 153.57
P.T.U. "Majdevo" 600565553 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,464.00 0.00 0.00 2,464.00
"Jetcom" SH.P.K. 600078465 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 368.60 0.00 0.00 1,368.60
NPN"DYNAMIC COM" 600598653 FERIZAJ FERIZAJ Ortakëria e përgj. 54,424.02 500.00 23,175.48 25,722.18 0.00 0.00 0.00 103,321.68

Totali: 28541