EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N .P.T.T.,,Dellova" 600391164 PRIZREN 2 RAHOVEC Ortakëria e përgj. 0.00 125.00 765.00 243.37 0.00 0.00 7.70 1,016.07
Stra.-Tiefbau-Enzhinjering " Kosova "SH.P.K 600212477 PEJË KLINË SH.P.K. 39,113.62 125.00 17,653.07 43,176.92 0.00 0.00 0.00 99,943.61
Sadri R. Morina B.I. 810225939 GJAKOVË GJAKOVË Individual 274.85 0.00 204.85 135.94 0.00 54.58 33.25 703.47
D.P.Z. " Mema " 600246369 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 30.50 0.00 3.72 10.61 0.00 0.00 28.89 73.72
" KOS.IT.KO." SH.P.K. 600352992 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,049.59 125.00 2,723.96 2,853.14 0.00 0.00 0.00 10,626.69
N.T.P. " Brillant " 600030655 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 41.07 7.53 0.00 26.46 5.47 80.53
D.P.Z. VËLLAZËNIMI-TK 600396487 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 38.65 23.67 0.00 55.16 22.06 139.54
"A-PROJECT" SH.P.K. 600673588 GJILAN GJILAN SH.P.K. 79,598.12 0.00 112,509.42 128,437.70 0.00 6.86 8.61 320,560.71
N.T.SH."VOLT-X" 600724240 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 15.76 11.14 0.00 12.00 3.00 41.90
D.P.Z. " AUTO NGJYROSJE-I.A " 600886214 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 3.90 0.98 9.58
" KOSUMI RENT A CAR " SH.P.K. 601650428 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 33.21 0.00 16.94 10.56 0.00 3.00 0.41 64.12
S.S.K.I ,,Intermed" Sh.p.k. 600167789 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 771.61 78.57 0.00 270.69 47.21 1,168.08
"Zambaku" Sh.p.k. 600526167 PRIZREN 2 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.T. " MARKET OAZA " 600723739 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 105.60 125.00 877.77 544.57 0.00 529.09 349.22 2,406.25
D.P.T. "Duka-2" 600557881 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 962.00 0.00 684.83 1,047.30 0.00 3.15 0.69 2,697.97

Totali: 28794