EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. " Brillant " 600030655 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 41.07 7.53 0.00 26.46 5.47 80.53
D.P.Z. VËLLAZËNIMI-TK 600396487 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 38.65 23.67 0.00 55.16 22.06 139.54
"A-PROJECT" SH.P.K. 600673588 GJILAN GJILAN SH.P.K. 79,598.12 0.00 112,509.42 129,477.72 0.00 6.86 8.61 321,600.73
N.T.SH."VOLT-X" 600724240 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 15.76 11.14 0.00 12.00 3.00 41.90
D.P.Z. " AUTO NGJYROSJE-I.A " 600886214 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 3.90 0.98 9.58
" KOSUMI RENT A CAR " SH.P.K. 601650428 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 33.21 0.00 16.94 11.02 0.00 3.00 0.41 64.58
S.S.K.I ,,Intermed" Sh.p.k. 600167789 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 771.61 78.57 0.00 270.69 47.21 1,168.08
"Zambaku" Sh.p.k. 600526167 PRIZREN 2 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.T. " MARKET OAZA " 600723739 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 105.60 125.00 877.77 544.57 0.00 529.09 349.22 2,406.25
D.P.T. "Duka-2" 600557881 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 962.00 0.00 684.83 1,047.30 0.00 3.15 0.69 2,697.97
D.P.H. " PLUTON " 600293716 FERIZAJ FERIZAJ Individual 473.69 0.00 211.67 725.60 0.00 0.00 0.00 1,410.96
" TONI COMPANY " SH.P.K. 600480793 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 14,143.67 625.00 6,870.26 10,743.55 0.00 0.00 0.00 31,757.48
NTHPSH " TONI COMMERCE " 600369153 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 73.98 12.88 0.00 0.00 0.00 86.86
N.T.P." NES-PETROL " 600202626 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 5,438.10 625.00 3,081.34 1,624.12 0.00 0.00 0.00 10,143.56
D.T.Z "ARTI" 600996336 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 99.04 49.57 0.00 97.50 45.03 291.14

Totali: 29050