EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
EBILOT GJIKOLLI B.I. 601573563 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.36 3.11
'' GeoVlera '' Sh.p.k. 810130980 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 6.76 46.76
Avokat Driton Dobruna B.I. 810048943 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Ljubiša Rakic B.I. 811124239 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 1.70 1.10 36.80
" FERMA - AGIMI " SH.P.K. 810159584 PRIZREN 1 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Majlinda Bryma B.I. 810907131 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 7.80 19.80
D.P.Z. " AUTO -TOPLICA " 600693320 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3.75 2.45 81.20
N.T. " Fidani " 600067161 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.00 0.65 21.65
D.P.Z. " LARGLINDA " 600580361 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.45 0.30 9.75
" Loma Family " SH.P.K. 810033936 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 4.00 2.60 106.60
" Getting Competent " SH.P.K. 810177693 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 2.88 3.64
Sankos SH.P.K. 811288134 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.98 8.53
'' OLD HAUSE CECELIA '' SH.P.K 601672422 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5.20 45.20
Learte Cana B.I. 810930687 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 26.58 1.35 0.85 28.78
D.P.Z. " ABI - METAL " 601283344 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.68 0.44 18.12

Totali: 28794