EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Blerim Shkodra B.I. 810466286 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 5.83
LUAN GASHI B.I. 601243447 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 1.32 3.36
PICASSO STUDIO SH.P.K. 810870908 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.32 3.30
Florim Emini B.I. 810642894 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1.63 4.13
DPZ,, Kreshniku " 600153746 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90
KRASHNIK KOLICA B.I. 810150805 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 3.16 2.04 84.20
Agron Suhogerllaj 811016246 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85 1.93 16.78
" Neroni Group " SH.P.K. 810103630 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.30 11.30
Flamur Jashari B.I. 601684518 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 1.10 9.60
NUSRET STUBLLA B.I. 811282300 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1.80 1.16 47.96
Nijazi A. Ramadani B.I. 811104926 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 1.10 9.60
" MOBILERIA LISI" SH.P.K. 810102830 PRISHTINË 1 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 17.16 0.00 0.00 3.14 20.30
NATYRA FARM SH.P.K. 810747272 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.20 0.80 32.00
DEMË HALITI B.I. 810084244 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 1.98 17.28
Rina Sejdiu B.I 601671797 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.42 3.72

Totali: 29050