EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. Libraria " 7 Days " 600237483 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 289.36 0.00 59.28 262.93 92.75 14.68 115.42 834.42
P.P.P.T.U. " Prote Stojana Komerc " 600566577 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 835.57 0.00 0.00 835.57
N.T.P. H. Berisha 600572706 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 184.72 0.00 0.00 184.72
D.P.H. " TE RIDA " 601006283 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,545.56 125.00 475.38 395.48 894.80 149.90 200.62 3,661.74
Fehmi Dragaqina 811327057 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 915.16 0.00 101.87 176.41 4,478.00 565.66 551.68 6,788.78
N.SH.P " Max Print " 600318358 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 11,216.14 375.00 2,709.94 8,676.93 3,707.00 0.00 0.27 26,310.28
N.T.P.,,TE - LABI" 600181359 FERIZAJ FERIZAJ Individual 8,358.34 5,806.18 7,304.77 3,935.93 3,389.21 758.06 2,764.94 26,511.25
N.P.T. "Behari Comerc" 600103874 FERIZAJ FERIZAJ Individual 15,496.62 0.00 1,900.86 5,124.36 6,177.16 1,033.74 2,538.32 32,271.06
N.T.Sh. " Fiona-S" 600016390 GJAKOVË GJAKOVË Individual 453.24 0.00 85.72 182.38 1,860.97 250.58 592.29 3,425.18
D.P.H. " SOS PIZZA " 600799160 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 213.61 0.00 33.44 73.68 361.00 53.69 155.56 890.98
N.T.P. " Albani " 600377461 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 11.13
D.P.Z. " FATI " 601147003 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 272.46 0.00 40.18 105.00 219.00 30.18 84.69 751.51
D.P.Z. " Tradita " 600133425 MITROVICË MITROVICË Individual 2,813.22 0.00 388.80 866.53 1,977.81 285.84 609.88 6,942.08
D.P.H. " CAFFE BAR LEONA " 600929436 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 8.26 125.00 126.08 3.39 47.00 5.64 20.00 210.37
N.SH. '' B-JETISHI '' 600804761 GJAKOVË GJAKOVË Individual 977.37 0.00 117.36 552.89 2,250.00 116.40 656.17 4,670.19

Totali: 29050