EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. ,,RRAHA" 600858057 FERIZAJ SHTIME Individual 617.23 0.00 142.11 110.89 507.00 117.39 95.82 1,590.44
D.P.T. Libraria " 7 Days " 600237483 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 289.36 0.00 59.28 259.17 92.75 14.68 114.20 829.44
P.P.P.T.U. " Prote Stojana Komerc " 600566577 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 835.57 0.00 0.00 835.57
N.T.P. H. Berisha 600572706 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 184.72 0.00 0.00 184.72
D.P.H. " TE RIDA " 601006283 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,545.56 125.00 475.38 385.54 894.80 149.90 194.94 3,646.12
Fehmi Dragaqina 811327057 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 869.96 0.00 98.17 164.01 3,733.00 517.79 483.70 5,866.63
N.SH.P " Max Print " 600318358 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 11,216.14 375.00 2,709.94 8,531.11 3,707.00 0.00 0.21 26,164.40
N.T.P.,,TE - LABI" 600181359 FERIZAJ FERIZAJ Individual 8,358.34 5,806.18 7,304.77 3,827.77 3,389.21 758.06 2,721.06 26,359.21
N.P.T. "Behari Comerc" 600103874 FERIZAJ FERIZAJ Individual 15,496.62 0.00 1,900.86 4,923.12 6,177.16 1,033.74 2,457.22 31,988.72
N.T.Sh. " Fiona-S" 600016390 GJAKOVË GJAKOVË Individual 453.24 0.00 85.72 176.62 1,941.97 250.58 578.16 3,486.29
D.P.H. " SOS PIZZA " 600799160 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 213.61 0.00 33.44 70.96 361.00 53.69 150.42 883.12
N.T.P. " Albani " 600377461 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 11.13
D.P.Z. " FATI " 601147003 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 272.46 0.00 40.18 101.48 219.00 30.18 81.87 745.17
D.P.Z. " Tradita " 600133425 MITROVICË MITROVICË Individual 2,813.22 0.00 388.80 830.15 1,977.81 285.84 584.16 6,879.98
D.P.H. " CAFFE BAR LEONA " 600929436 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 8.26 125.00 126.08 3.39 47.00 5.64 20.00 210.37

Totali: 28794