EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ordinanca Specialistike Psikiatrike" BARDHI " 600757358 PEJË DEÇAN Individual 24.04 0.00 2.88 6.98 0.00 0.00 0.00 33.90
Avni Lushaj B.I. 810220062 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
Përparim Gashi B.I. 601623376 PEJË DEÇAN Individual 86.82 500.00 510.44 15.68 54.00 6.48 9.98 683.40
N.T.P. " KAMPION - PRODUKT " 600841838 PRIZREN 2 DEÇAN Individual 129.06 0.00 44.60 78.09 106.70 22.54 67.27 448.26
Gani Hulaj B.I. 810964313 PEJË DEÇAN Individual 13.50 0.00 8.95 6.58 0.00 0.00 0.00 29.03
N.P.SH. '' QENDRESË '' 600860581 PEJË DEÇAN Individual 89.32 375.00 388.26 25.07 135.00 16.20 32.98 686.83
NSH ,, Euro - Phone " 601359020 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 49.53 0.00 2.86 52.39
N.H.T. " Dugagjini" 600248787 PEJË DEÇAN Individual 2,018.68 0.00 220.44 242.46 5,074.20 579.75 765.07 8,900.60
D.P.H." KRONI I JERINËS - N " 600620456 PEJË DEÇAN Individual 402.02 125.00 274.13 323.71 199.01 73.51 157.06 1,429.44
N.P.Sh.,,Zo-El-Fa" 600179718 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 11.28 1.58 0.00 3.76 0.53 17.15
D.P.Z. " Muki " 600564258 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 7.43 9.57
"Deçani-2002 " SH.P.K. 600082466 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 4.56 40.70 0.00 0.00 0.00 45.26
N.P.Sh. " Lili Comerc " 811340942 PEJË DEÇAN Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 824.23 0.00 129.48 1,703.71
N.T.Sh. " Fontana " 600562830 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 594.92 0.00 93.34 688.26
N.P.T. '' FURRA FLAMURI '' 600867743 PEJË DEÇAN Individual 186.69 0.00 22.52 46.99 255.00 32.30 65.01 608.51

Totali: 29050