EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Infosakt " SH.P.K. 810158510 PEJË DEÇAN SH.P.K. 18.65 0.00 1.50 0.48 35.00 2.80 0.92 59.35
Jehona Abdullahu Dabiqaj B.I. 810967383 PEJË DEÇAN Individual 6.30 0.00 0.24 0.16 25.00 1.00 0.64 33.34
Blerim Malaj B.I. 810964024 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
FATMIRE SHALA B.I. 810050112 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 10.20 1.32 20.00
ALI MUÇAJ B.I. 810120197 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.48 0.00 3.90 0.50 8.64
Kameraj SH.P.K. 810710261 PEJË DEÇAN SH.P.K. 74.66 0.00 27.65 31.04 0.00 0.00 0.00 133.35
Nazmije Demhasaj B.I. 601690531 PEJË DEÇAN Individual 190.91 0.00 61.12 39.78 63.64 20.40 13.16 389.01
N.T.SH. "Goni Comerc" 600248323 PEJË DEÇAN Individual 0.02 0.00 12.99 1.69 0.00 0.00 0.00 14.70
N.SH." FATOSAT " 600704151 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.98 5.48
N.T.SH. " VOLTI " 600225678 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
Tahir Balaj B.I. 601549499 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
GOGAJ AG L.L.C. 810013665 PEJË DEÇAN SH.P.K. 952.24 0.00 133.77 105.23 0.00 0.00 0.00 1,191.24
Fitore Cacaj B.I. 810965171 PEJË DEÇAN Individual 405.00 0.00 253.52 72.51 0.00 7.80 1.00 739.83
D.P.H. Restorant " Fitimi " 600094429 PEJË DEÇAN Individual 3.27 125.00 127.67 1.86 17.00 2.04 1.98 153.82
Qazim Alaj B.I. 810968125 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

Totali: 28794