EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH.P."VLLESA-CO"SH.P.K 600714556 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86
Iliri SH.P.K. 810495326 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 68.84 0.00 0.00 0.00 0.00 68.84
" Decom Trade - DD " SH.P.K. 601587267 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81
KIKA & CO SH.P.K. 810199184 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 48.20 0.00 0.00 0.00 0.00 48.20
AUTOPASION 810819758 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 40.68
Star Trade SH.P.K. 810496598 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07
SDV - Com.- 1 SH.P.K. 810199621 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99
" Quatro Trade " SH.P.K. 601577573 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.01 0.00 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13
D.P.H."BEL AMI +" 600594651 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
STRABAG AG BRANCH OFFICE KOSOVO DEGA NË KOSOVË 810793671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00 0.00 59.55
" APPRAISAL AND BUSINESS CONSULTING STUDIO " SH.P.K. 810847212 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
LEKË KRASNIQI B.I. 810170720 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 2.34 1.50 42.84
N.T.SH. " Ervini " 600243604 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2.40 1.56 43.96
HIZRI SAHITAJ B.I. 810147795 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 3.60 2.34 65.94

Totali: 28586