EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ermal Haqifi B.I. 810453407 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Arbër Bekteshi 810939829 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
NTSh,, A & Com " 811340918 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76
AUTO TAXI-SHPEJTIM SOFRA 600711247 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.Z. " AUTO SERVIS BMW " 600824769 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.Z. Autoservis " Guximi " 600320246 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
N.P.Sh. " Shpresimi " 600307541 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 2.34 20.34
Muhamed Havziji B.I. 810457996 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
EM CARGO SH.P.K. 811281857 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 29.24 1.16 0.76 31.16
Bajram H. Bajrami B.I. 810570540 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Diari " SH.P.K. 810775265 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Artius GROUP SH.P.K. 810831041 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93
Mustaf Berisha B.I. 810628638 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66
'' MANATE '' SH.P.K. 810184937 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" ATA GROUP " SH.P.K. 810184119 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.32 1.08 25.40

Totali: 28794