EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH. '' B-JETISHI '' 600804761 GJAKOVË GJAKOVË Individual 977.37 0.00 117.36 552.89 2,250.00 116.40 656.17 4,670.19
"SKP" SH.P.K. 600427993 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 37,382.96 0.00 7,297.32 9,582.49 2,648.96 515.88 605.11 58,032.72
" BERTON MARKET " SH.P.K. 600895380 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,685.62 0.00 202.44 403.74 2,568.48 308.64 639.24 5,808.16
Lutfi Gigollaj B.I. 810447111 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 342.74 0.00 44.54 64.81 717.00 86.04 123.15 1,378.28
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 15,042.48 11,286.61 3,171.61 18,628.58 59,784.52
D.P.H. " Panino " 600181127 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,117.57 0.00 78.30 570.14 740.26 266.30 850.44 3,623.01
D.P.T. " EDONA - L " 600667416 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.75 8.75
D.P.H. " DENRIO " 601115224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 199.12 0.00 26.10 78.78 374.00 48.28 150.15 876.43
" TAHOKOS " SH.P.K. 601051428 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 871.53 0.00 197.47 372.03 51.00 6.12 18.12 1,516.27
D.P.H. " BURIMI - LABI " 600848909 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 328.87 0.00 58.58 133.07 595.00 79.05 236.04 1,430.61
" Euro X-Beton " SH.P.K. 601532246 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 23,269.27 0.00 2,976.88 2,665.96 3,266.00 401.62 417.07 32,996.80
DPZ,,Bakom" 600250021 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 12.23 18.17
" KABA GROUP " SH.P.K. 601012909 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 2,738.02 0.00 349.39 981.70 2,191.26 276.31 790.48 7,327.16
D.SH. Autolarja "Dini" 600571857 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22 0.00 0.00 33.22
UNICO GROUP L.L.C. 810820193 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 223.30 0.00 26.40 52.14 825.00 99.00 196.68 1,422.52

Totali: 28782