EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z. " Tradita " 600133425 MITROVICË MITROVICË Individual 2,813.22 0.00 388.80 830.15 1,977.81 285.84 584.16 6,879.98
N.SH. '' B-JETISHI '' 600804761 GJAKOVË GJAKOVË Individual 977.37 0.00 117.36 540.17 2,250.00 116.40 640.29 4,641.59
"SKP" SH.P.K. 600427993 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 37,382.96 0.00 7,297.32 9,096.47 2,648.96 515.88 570.45 57,512.04
" BERTON MARKET " SH.P.K. 600895380 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,685.62 0.00 202.44 398.84 2,568.48 308.64 634.34 5,798.36
Lutfi Gigollaj B.I. 810447111 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 342.74 0.00 43.50 63.65 717.00 84.48 119.65 1,371.02
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 14,919.26 11,286.61 3,171.61 18,481.06 59,513.78
D.P.H. " Panino " 600181127 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,117.57 0.00 78.30 570.14 740.26 266.30 848.50 3,621.07
D.P.T. " EDONA - L " 600667416 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.75 8.75
D.P.H. " DENRIO " 601115224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 199.12 0.00 26.10 76.24 374.00 48.28 145.31 869.05
" TAHOKOS " SH.P.K. 601051428 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 871.53 0.00 197.47 360.69 51.00 6.12 17.46 1,504.27
D.P.H. " BURIMI - LABI " 600848909 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 328.87 0.00 58.58 128.85 595.00 79.05 228.34 1,418.69
" Euro X-Beton " SH.P.K. 601532246 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 21,127.19 0.00 2,745.69 2,349.48 2,986.00 373.92 369.92 29,952.20
DPZ,,Bakom" 600250021 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 12.15 18.09
" KABA GROUP " SH.P.K. 601012909 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 2,738.02 0.00 349.39 945.96 2,191.26 276.31 762.00 7,262.94
D.SH. Autolarja "Dini" 600571857 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22 0.00 0.00 33.22

Totali: 28541