EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Danilo Mihajlovic B.I. 811340794 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 0.00 0.00 2.64 0.72 0.00 6.63 1.65 11.64
D.P.T. "Gala 2" 811340570 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 3.60 4.62 0.00 4.03 2.58 14.83
Gazmend Ratkoceri B.I. 811340471 PRISHTINË 1 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 118.07 0.00 2.34 120.41
Sanije M. Gjocaj B.I. 811340413 PEJË PEJË Individual 628.03 625.00 1,113.42 256.57 351.00 283.14 111.75 2,743.91
Nijazi Basha B.I. 811340249 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 248.40 0.00 26.30 20.25 1,260.00 131.60 103.50 1,790.05
Fisnik Haskaj B.I. 811340223 PEJË PEJË Individual 12.10 0.00 1.44 3.20 45.00 5.40 11.84 78.98
Hajrush Nuhiu B.I. 811340140 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 607.40 70.71 155.04 958.15
Ercumen Cinci B.I. 811339359 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 102.20 2.55 0.64 230.39
Fatmir H. Zejnullahu B.I. 811339317 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.88 3.38
Lendita Bardhi B.I. 811339284 PEJË PEJË Individual 719.96 106.62 179.07 65.40 493.00 49.98 43.56 1,550.97
Dugagjin Pupovci B.I. 811338963 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 6.29 0.44 0.00 3.90 0.77 11.40
N.T.P. " Dema " 811338921 PRIZREN 1 PRIZREN Ortakëria e përgj. 137.05 187.58 202.94 65.26 69.90 0.00 0.00 475.15
Korab Shaqiri B.I. 811338898 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 241.17 0.00 80.28 102.70 48.24 4.80 3.00 480.19
N.T.SH. " Euro Com " 811338864 PRISHTINË 2 OBILIQ Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 -90.31 155.56 0.00 0.00 6.10 71.35
Rasim Spahijaj B.I. 811338591 PEJË PEJË Individual 6.52 0.00 0.84 1.68 34.00 7.48 9.58 60.10

Totali: 28586