EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
INDIRE KRAJA B.I. 601669958 PEJË ISTOG Individual 0.01 0.00 2.00 1.30 0.00 0.00 0.00 3.31
INFOTRADE SH.P.K. 600372627 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 753.38 250.00 471.91 466.45 1,008.00 216.23 629.80 3,545.77
ITAL KOS SH.P.K. 600025325 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
LUAN SADIKAJ B.I. 810002121 PEJË ISTOG Individual 4.40 0.00 0.20 0.15 0.00 0.00 0.00 4.75
MARKIRTECH SH.P.K. 600070627 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 2.62 1.71 8.30
MIRANDA IDRIZAJ B. I. 601698668 PEJË ISTOG Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
N.T.P. "Agro - Loni" 601284699 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 2.35 19.00
N.T.P."AGRO VESA" 601296214 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 432.00 0.00 45.55 57.24 275.00 32.31 46.06 888.16
NAIM ZOGAJ B.I. 601670757 PEJË ISTOG Individual 42.38 0.00 8.82 4.08 221.00 45.05 22.44 343.77
Ordinanca Physiotherapy 600222393 MITROVICË MITROVICË Individual 11.30 0.00 0.55 0.35 55.00 2.75 1.80 71.75
P.P. ''TILLco STUDIO'' 601127849 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 0.01 0.00 38.89 9.92 0.00 2.55 1.65 53.02
PAPER COMMUNICATIONS SH.P.K. 600328779 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,179.57 0.00 107.47 69.86 1,311.72 118.67 77.21 2,864.50
SEFEDIN DERNJANI B.I. 810079930 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 74.25 0.00 11.11 5.28 39.00 9.05 3.27 141.96
WINDFARM SHTIME SH.P.K. 600291249 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
‘’LOKAJ CONSTRUCTION‘’ SH.P.K. 810159063 PEJË DEÇAN SH.P.K. 196.50 0.00 9.85 6.40 0.00 0.00 0.00 212.75

Totali: 28794