EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 117,390.79 178,695.52 17,001.54 78,002.10 626,185.32
" Engjulli " SH.P.K. 601265079 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 350,470.74 3,000.00 202,482.96 81,115.81 690.00 140.30 163.32 635,063.13
N.T.Sh.,,Baron" 600083399 PRISHTINË 3 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 277,874.79 1,000.00 103,814.14 254,357.56 0.00 0.00 0.00 636,046.49
" DIMI " SH.P.K. 600914180 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 300,866.98 3,700.00 156,327.90 154,437.37 975.00 452.00 545.00 613,604.25
SH.A. UNIMONT 600615069 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 171,617.20 125.00 129,863.52 267,663.95 14,625.95 2,147.65 29,645.12 615,563.39
N.T.P. " VESA-COM " 600497144 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 263,827.24 1,500.00 155,032.16 179,716.92 3,553.20 2,094.78 2,361.52 606,585.82
Ndermarrja Private Tregtare " Shpeta " 600219316 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 250,660.10 1,500.00 99,078.08 224,205.91 2,806.47 1,343.26 2,829.95 580,923.77
" EGTK II " SH.P.K. 601213820 PEJË PEJË SH.P.K. 338,845.14 0.00 171,402.95 71,709.52 0.00 0.00 0.00 581,957.61
N.T.SH. " SFK " 600083646 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 252,756.85 1,125.00 105,510.44 122,640.00 54,432.94 13,830.50 28,266.19 577,436.92
N.T.P."DORATEL" 600014071 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 219,408.30 1,000.00 94,817.77 262,001.36 0.00 0.00 0.00 576,227.43
P.P. TELEKOMUNIKACIJE 028 600577623 MITROVICË MITROVICË Individual 256,132.19 2,500.00 160,852.11 126,923.11 8,400.00 5,208.00 4,363.80 561,879.21
N.Sh.Produkcioni " EMRA-COM" 600319926 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 242,130.35 625.00 155,227.22 136,540.85 14,186.00 7,498.21 7,595.34 563,177.97
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 145,637.92 2,250.00 27,657.35 104,799.17 197,687.96 12,471.61 63,812.94 552,066.95
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 261,853.51 1,000.00 31,395.80 49,171.62 180,156.46 17,609.89 11,558.95 551,746.23
N.T."KEKO" 601525043 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 279,795.64 500.00 173,936.37 96,040.63 0.00 0.00 0.00 549,772.64

Totali: 28586