EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Engjulli " SH.P.K. 601265079 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 350,470.74 3,000.00 202,482.96 78,837.76 690.00 140.30 158.82 632,780.58
N.T.Sh.,,Baron" 600083399 PRISHTINË 3 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 277,874.79 1,000.00 103,814.14 252,551.37 0.00 0.00 0.00 634,240.30
" DIMI " SH.P.K. 600914180 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 300,866.98 3,700.00 156,327.90 152,481.71 975.00 452.00 538.63 611,642.22
SH.A. UNIMONT 600615069 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 171,617.20 125.00 129,863.52 267,461.87 14,540.44 2,140.91 29,546.33 615,170.27
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. 600349395 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 149,441.19 0.00 107,836.13 351,073.27 0.00 0.00 0.00 608,350.59
N.T.P. " VESA-COM " 600497144 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 263,827.24 1,500.00 155,032.16 179,716.92 3,553.20 2,094.78 2,361.52 606,585.82
Ndermarrja Private Tregtare " Shpeta " 600219316 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 250,660.10 1,500.00 99,078.08 224,205.91 2,806.47 1,343.26 2,829.95 580,923.77
" EGTK II " SH.P.K. 601213820 PEJË PEJË SH.P.K. 338,845.14 0.00 171,396.26 69,507.03 0.00 0.00 0.00 579,748.43
N.T.SH. " SFK " 600083646 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 252,756.85 1,125.00 105,510.44 121,122.18 54,432.94 13,830.50 27,877.94 575,530.85
N.T.P."DORATEL" 600014071 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 219,408.30 1,000.00 94,817.77 260,575.21 0.00 0.00 0.00 574,801.28
N.Sh.Produkcioni " EMRA-COM" 600319926 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 242,130.35 625.00 155,227.22 136,540.85 14,186.00 7,498.21 7,595.34 563,177.97
P.P. TELEKOMUNIKACIJE 028 600577623 MITROVICË MITROVICË Individual 256,132.19 2,500.00 160,852.11 125,258.26 8,400.00 5,208.00 4,309.20 560,159.76
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 145,637.92 2,250.00 27,657.35 104,799.17 197,687.96 12,471.61 63,812.94 552,066.95
N.T."KEKO" 601525043 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 279,795.64 500.00 173,936.37 96,040.63 0.00 0.00 0.00 549,772.64
"NOYEXIM KOSOVA" L.L.C. 600497558 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 225,337.85 1,000.00 127,618.95 180,875.56 540.30 657.99 645.51 535,676.16

Totali: 28794