EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AUTO TAXI DELI DELIJAJ 601273006 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T.,,Rinori" 600463088 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T.P. " FLORIDA 2 " 601139084 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Besi " 600148721 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. "BLENDI - T" 601056452 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
TREGËTI LËVIZËSE FADIL HASHANI 600063771 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
SH.P.T. SE & DE 600057716 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.SH. '' SHENDI-E '' 601213424 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. " Eni " 600182315 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Sali Elezi B.I. 810693996 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Alush Gashi B.I. 810311233 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. ANDELA 600023824 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T. " Benix " 601146310 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T. " AGONI " 600580212 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Begi Comerc " 600210330 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 29050