EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T." ABRT " 600733176 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Auto-Taxi Flamur Morina 600958237 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
SH.P.T. SE & DE 600057716 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.SH. '' SHENDI-E '' 601213424 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. " Eni " 600182315 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Sali Elezi B.I. 810693996 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Alush Gashi B.I. 810311233 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. ANDELA 600023824 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Fadil Bajrami B.I. 810652116 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Servete Ferati B.I. 811002906 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Muzafere Kqiku B.I. 811196569 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 1.77 1.24 0.00 0.00 0.00 3.01
AUTO TAXI DELI DELIJAJ 601273006 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. Sallon Ondulimi " Premiere " 600321575 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Fatjona III " 601091416 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Eroll Uglari 810691247 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28794