EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " Grill Sarajeva - SHY " 810547127 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. -6.19 500.00 502.59 6.94 0.00 0.00 0.00 503.34
Eqrem Hoxha B.I. 810388050 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual -6.13 0.00 24.21 0.00 0.00 0.00 0.00 18.08
" AS COMPANY " Sh.p.k. 600336524 GJILAN VITI SH.P.K. -6.13 0.00 23.29 8.05 0.00 0.00 0.00 25.21
" CONCORDIA GROUP " SH.P.K. 600756251 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. -4.20 125.00 132.35 5.79 0.00 0.00 0.00 133.94
BARNATORE " REIS PHARM -A " 600698445 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual -1.20 0.00 4.12 2.68 0.00 0.00 0.00 5.60
N.N. " ERMALI " 600589735 MITROVICË VUSHTRRI Individual -0.22 0.00 2.33 2.12 0.00 0.00 0.00 4.23
N.T.P." VAHIDI " 600491295 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual -0.21 0.00 470.95 169.06 0.00 0.00 0.00 639.80
Leon Përlaska B.I. 810945420 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual -0.15 0.00 6.27 0.81 0.00 13.60 2.64 23.17
" AGD - CONSULTING " SH.P.K. 600709771 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.04 125.00 547.15 168.32 0.00 13.20 4.03 732.66
" ERA PROGRES " SH.P.K. 601749304 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.03 0.00 29.35 19.08 0.00 0.00 0.00 48.40
Rita Tobacco 810507379 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.02 0.00 1.85 1.29 0.00 0.00 0.00 3.12
" LEADER " SH.P.K. 601084023 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. -0.01 0.00 11.23 7.86 0.00 0.00 0.00 19.08
Isuf Haxhosaj B.I. 811296624 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.93 1.90 0.00 8.72 5.67 19.22
N.P.Sh. " Shpresimi " 600307541 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 2.34 20.34
Hoteli Kristal SH.P.K. 810518334 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 28.73 18.67 0.00 0.00 0.00 47.40

Totali: 28541