EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" CONCORDIA GROUP " SH.P.K. 600756251 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. -4.20 125.00 132.35 5.79 0.00 0.00 0.00 133.94
BARNATORE " REIS PHARM -A " 600698445 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual -1.20 0.00 4.12 2.68 0.00 0.00 0.00 5.60
N.N. " ERMALI " 600589735 MITROVICË VUSHTRRI Individual -0.22 0.00 2.33 2.12 0.00 0.00 0.00 4.23
N.T.P." VAHIDI " 600491295 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual -0.21 0.00 470.95 169.06 0.00 0.00 0.00 639.80
Leon Përlaska B.I. 810945420 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual -0.15 0.00 10.26 1.33 0.00 13.60 2.64 27.68
" AGD - CONSULTING " SH.P.K. 600709771 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.04 125.00 547.15 168.32 0.00 13.20 4.03 732.66
" ERA PROGRES " SH.P.K. 601749304 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.03 0.00 29.35 19.08 0.00 0.00 0.00 48.40
Rita Tobacco 810507379 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.02 0.00 1.85 1.29 0.00 0.00 0.00 3.12
" LEADER " SH.P.K. 601084023 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. -0.01 0.00 11.23 7.86 0.00 0.00 0.00 19.08
Valon Surdulli B.I. 810886004 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.90 33.90
Dren Ukmata B.I. 810898083 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 1.44 0.92 38.36
'' AUTO MARIMANGA ANDI '' SH.P.K. 601720263 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
'' ISTANBUL - AK '' SH.P.K. 810177875 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
"Clean Work Shines" SH.P.K. 810195942 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 46.99 0.00 0.00 0.00 46.99
Nesuhi Doda B.I. 810537491 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 141.10 5.64 3.68 150.42

Totali: 28782