EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " BATUSHA " 601561683 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 101,022.46 250.00 62,884.09 34,541.00 13,800.00 8,556.00 4,647.60 225,451.15
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,482.35 127,182.22 8,513.28 17,366.89 165,710.13
N.N.P.,,Dekoruesi" 600337829 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 29,380.95 125.00 15,379.21 12,519.09 14,887.50 8,164.94 7,287.22 87,618.91
SH.A. KOSOVARJA 600653481 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 29,595.34 285,567.31 15,905.25 7,970.49 88,452.44 427,490.83
MR. " GSM " 601343403 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 66,752.73 750.00 43,604.25 24,546.54 12,947.24 7,919.96 4,540.78 160,311.50
NTSH Hotel " Besiana " 600524658 PRISHTINË 1 PODUJEVË Ortakëria e përgj. 31,439.31 0.00 10,243.24 69,334.91 27,836.54 7,571.94 38,331.75 184,757.69
Auto-Shkolla ,,Semafor" 600568284 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 164.95 0.00 17.28 24,171.60 12,256.30 7,529.51 23,623.38 67,763.02
N.T.,,Isa - Kom" 600539186 FERIZAJ FERIZAJ Individual 465,299.53 325.00 367,757.61 634,663.89 8,650.00 7,523.00 11,466.76 1,495,360.79
N.Sh.Produkcioni " EMRA-COM" 600319926 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 242,130.35 625.00 155,227.22 136,540.85 14,186.00 7,498.21 7,595.34 563,177.97
N.SH.T. " Network " 600265020 PEJË DEÇAN Individual 34,990.77 500.00 14,316.78 35,130.96 33,514.96 7,471.52 33,260.00 158,684.99
SHKOLLA FILLORE DHE E MESME " ZENIT " 600026456 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 15,825.41 0.00 3,188.82 5,472.73 37,435.22 7,379.84 9,847.52 79,149.54
K.B. KOOPERIMI 600622600 PRIZREN 1 SUHAREKË Shoqëri akcionare 20,441.89 125.00 17,326.19 39,895.00 14,097.36 7,226.86 24,517.40 123,504.70
U.P. " Cuco " 600427828 MITROVICË ZVEÇAN Individual 203,557.37 500.00 138,713.92 128,572.23 11,157.06 7,122.47 6,829.11 495,952.16
Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 600390827 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,703.69 0.00 32,032.73 34,892.53 8,842.22 7,106.83 8,255.20 124,833.20
N.N.P.,,Terraplan" 600409644 MITROVICË MITROVICË Individual 111,948.21 6,275.00 62,549.11 57,303.11 12,728.70 7,102.84 8,025.50 259,657.47

Totali: 28586