EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" SENTREK" SH.P.K. 810046434 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.48 1.61 0.00 0.00 0.00 4.09
N.T.P." EURO - SHPATI " 600685682 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 4.45 0.58 0.00 0.00 0.00 5.03
"OLISA " SH.P.K. 600644141 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 4.86 0.63 0.00 0.00 0.00 5.49
" Dream House Studio" 600251326 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 12.38 1.61 0.00 0.00 0.00 13.99
" Prishtina Mobile " SH.P.K. 810134180 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.94 0.64 0.00 0.00 0.00 3.58
Florim Kallaba B.I. 811301994 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 9.60 0.00 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 10.24
N.Sh.,,NA - BA" 600368105 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 2,220.74 0.00 821.72 404.04 0.00 0.00 0.00 3,446.50
Euro Lab 810509135 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 175.45 0.00 7.00 4.56 0.00 0.00 0.00 187.01
PIKELLIMI SH.P.K. 811274688 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.93 1.25 0.00 0.00 0.00 3.18
ALBERINA SHALA B.I. 810002353 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
" CO.M.PANI " SH.P.K. 810032483 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 141.06 0.00 5.64 3.68 0.00 0.00 0.00 150.38
Flamur Sylaj B.I. 811020643 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10
Blerim A. Thaçi 811155995 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 13.50 0.00 0.56 0.36 0.00 0.00 0.00 14.42
" KUBITEK " SH.P.K. 601112361 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 130.50 0.00 19.79 4.90 0.00 0.00 0.00 155.19
Mezin Fetahi B.I. 811219452 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 187.78 0.00 7.52 4.88 0.00 0.00 0.00 200.18

Totali: 29050