EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
MOTEL " Roma " SH.P.K. 810176190 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 240.86 0.00 31.31 7.85 0.00 0.00 0.00 280.02
Bajram H. Bajrami B.I. 810570540 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Diari " SH.P.K. 810775265 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
" AUTO SALLONI 01 " SH.P.K. 810837990 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 12.66 0.00 0.00 0.00 12.66
N.SH. " PITAGORA " 601175567 GJILAN GJILAN Individual 5.40 0.00 0.25 0.20 0.00 0.00 0.00 5.85
,, Bueno '' SH.P.K. 810181909 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 3.10
Artius GROUP SH.P.K. 810831041 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93
" MOBILE MAX " SH.P.K. 810006503 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 2.25 1.46 0.00 0.00 0.00 3.71
D.P.T " Te Niku " 600881636 MITROVICË VUSHTRRI Individual 13.50 0.00 0.70 0.45 0.00 0.00 0.00 14.65
'' DINA WIFE '' SH P K 810032524 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 4.88 3.18 0.00 0.00 0.00 8.06
'' MANATE '' SH.P.K. 810184937 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ABEDIN HALITI B.I. 810042755 MITROVICË SKENDERAJ Individual 106.08 0.00 9.54 3.45 0.00 0.00 0.00 119.07
Ardi SH.P.K. 810517089 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" AURIS " SH.P.K. 601625330 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Point Computers " SH.P.K. 601196852 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 71.10

Totali: 28794