EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Çazim Baymak 811010305 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 59.96 0.00 3.00 1.95 0.00 0.00 0.00 64.91
" POYRY SCHWEIZ AG " BRANCH IN KOSOVO 810117665 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 124.13 27.35 0.00 0.00 0.00 151.48
Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë 810490251 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 61,159.11 0.00 3,034.55 1,972.44 0.00 0.00 0.00 66,166.10
TREVENTI GROUP SH.P.K. 810843997 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.30
N.T.SH."GOOGLE SHOP" 601209134 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 2.34 1.52 0.00 0.00 0.00 3.86
"EURO KOS" SH.P.K. 601222798 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 555.09 0.00 113.72 42.62 0.00 0.00 0.00 711.43
" LENTI GROUP " SH.P.K. 810182519 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 57.00 0.00 2.85 1.85 0.00 0.00 0.00 61.70
" LIRIGZONI V " SH.P.K. 810064717 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 1,402.61 0.00 153.61 45.60 0.00 0.00 0.00 1,601.82
O.S. " Prodent " 600045646 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 124.40 16.17 0.00 0.00 0.00 140.57
ELVIS KADUSHA B.I. 810117376 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.12 0.39 0.00 0.00 0.00 3.51
" EKO " SH.P.K. 601303283 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 32.06 16.03 0.00 0.00 0.00 48.09
LONA SHPED 810303892 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
Xhezair Ibrahimi B.I. 810258683 GJILAN GJILAN Individual 2.75 0.00 0.36 0.34 0.00 0.00 0.00 3.45
" PRISHTINA038 " L.L.C. 810147381 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 98.10 0.00 4.90 3.20 0.00 0.00 0.00 106.20
TOTAL SH.P.K. 811186015 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85

Totali: 28541