EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KS -GROUP SH.P.K. 810969735 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
D.P.T. "ELITA" 600517223 GJILAN GJILAN Individual 15.00 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 16.00
" 4P TREE " SH.P.K. 810091596 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 96.11 12.49 0.00 0.00 0.00 108.60
" FATMIRI " SH.P.K. 810199829 GJILAN GJILAN SH.P.K. 45.00 0.00 1.80 1.16 0.00 0.00 0.00 47.96
'' AUTO MARIMANGA ANDI '' SH.P.K. 601720263 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
'' ISTANBUL - AK '' SH.P.K. 810177875 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Alim Smaili B.I. 810580698 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 60.51 0.00 13.95 2.73 0.00 0.00 0.00 77.19
"Clean Work Shines" SH.P.K. 810195942 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 46.99 0.00 0.00 0.00 46.99
" OPRIMUS " SH.P.K. 810159146 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.01 0.00 30.96 20.12 0.00 0.00 0.00 51.09
" SENTREK" SH.P.K. 810046434 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.48 1.61 0.00 0.00 0.00 4.09
"OLISA " SH.P.K. 600644141 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 4.86 0.63 0.00 0.00 0.00 5.49
" Dream House Studio" 600251326 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 12.38 1.61 0.00 0.00 0.00 13.99
" Prishtina Mobile " SH.P.K. 810134180 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.94 0.64 0.00 0.00 0.00 3.58
Florim Kallaba B.I. 811301994 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 9.60 0.00 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 10.24
N.Sh.,,NA - BA" 600368105 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 2,220.74 0.00 821.72 404.04 0.00 0.00 0.00 3,446.50

Totali: 28782