EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,782.09 116,781.93
Kompania Regjionale E Mbeturinave Pastërtia SH.A./Regional Waste Company Pastërtia J.S.C./Region 811320994 FERIZAJ FERIZAJ Shoqëri akcionare 14,351.26 0.00 1,043.84 708.25 34,008.52 4,413.14 3,022.15 57,547.16
N. T.P.N.Sh.,,Sharr Begi" 600322317 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33,911.13 0.00 5.76 33,916.89
N.SH.T. " Network " 600265020 PEJË DEÇAN Individual 34,990.77 500.00 14,316.78 35,344.18 33,514.96 7,471.52 33,477.87 159,116.08
NEWCO INTEGJ L.L.C. 810514514 GJILAN GJILAN SH.P.K. 4,394.76 0.00 524.83 313.65 33,408.90 4,209.13 3,858.72 46,709.99
SPEEEX SH.P.K. 810871336 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 261,516.32 0.00 28,989.21 11,728.69 31,978.96 1,279.16 1,235.21 336,727.55
NTSH Hotel " Besiana " 600524658 PRISHTINË 1 PODUJEVË Ortakëria e përgj. 31,439.31 0.00 10,243.24 69,522.75 27,836.54 7,571.94 38,447.32 185,061.10
EURO SHOP SH.P.K. 811291731 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 103,230.64 0.00 14,778.37 26,168.41 25,184.94 3,143.70 6,401.66 178,907.72
N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " 600754940 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 56,348.68 0.00 33,615.79 15,261.03 24,844.04 15,207.37 7,828.03 153,104.94
N.T.SH. " K Kamberi" 600111885 GJILAN GJILAN Individual 124,466.56 1,500.00 31,129.11 111,460.63 22,871.50 5,672.20 18,740.68 314,340.68
FBM " Kualiteti" SHPK 600025763 GJILAN GJILAN SH.P.K. 205,213.70 5,400.00 86,799.96 162,449.16 22,769.16 4,906.15 17,923.80 500,061.93
N.P.Sh.,,Arsenali" 600120034 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 49,666.65 250.00 6,809.67 41,117.10 22,730.08 0.00 23.49 120,346.99
"Supermix" SH.P.K. 600043799 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 26,586.83 4,475.00 10,978.47 23,399.39 22,710.82 6,070.83 20,261.30 110,007.64
" ELTRON " SH.P.K. 601625091 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,692.59 0.00 2,890.53 2,761.91 22,549.50 3,830.43 3,722.24 52,447.20
CREATIVE SH.P.K. 811128306 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 44,629.44 0.00 5,841.97 5,179.51 21,137.08 2,894.59 2,633.35 82,315.94

Totali: 28782