EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. " RENTA - CAR - ENESI " 600756623 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 3.24
" ELEKTROMEKANIKA KOSOVA " SH.P.K. 600637493 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 11,358.45 0.00 5,008.92 9,695.57 0.00 0.00 0.00 26,062.94
Gani Dibra B.I. 810614702 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.01 0.00 21.64 7.27 0.00 2.55 0.64 32.11
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,768.83 0.00 0.00 0.00 7,194.32
D.P.T. " Eleganca " 600185898 GJILAN VITI Individual 0.21 0.00 111.72 22.95 0.00 0.00 0.00 134.88
N.SH." EJONA-HB " 600640561 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 11.19 2.79 0.00 3.75 0.93 18.66
Company ,,NGP" Sh.p.k 600527074 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 32.98 35.11
NPN"DYNAMIC COM" 600598653 FERIZAJ FERIZAJ Ortakëria e përgj. 54,424.02 500.00 23,175.48 26,425.10 0.00 0.00 0.00 104,024.60
N.P.T. " Pirket Bllok " 600270821 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 4.50 15.00
D.P.H. "Music Caffe " 600551370 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.54 146.54
N .P.T.T.,,Dellova" 600391164 PRIZREN 2 RAHOVEC Ortakëria e përgj. 0.00 125.00 765.00 243.37 0.00 0.00 9.90 1,018.27
Stra.-Tiefbau-Enzhinjering " Kosova "SH.P.K 600212477 PEJË KLINË SH.P.K. 39,113.62 125.00 17,653.07 43,685.40 0.00 0.00 0.00 100,452.09
Sadri R. Morina B.I. 810225939 GJAKOVË GJAKOVË Individual 545.90 0.00 221.31 146.63 0.00 54.58 33.25 1,001.67
D.P.Z. " Mema " 600246369 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 30.50 0.00 3.72 11.01 0.00 0.00 28.89 74.12
" KOS.IT.KO." SH.P.K. 600352992 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,049.59 125.00 2,723.96 2,918.78 0.00 0.00 0.00 10,692.33

Totali: 29050