EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. " Nora " 600318762 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 21.43 31.81
" Prizren Commerce" Sh.p.k. 600025581 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 14,051.44 1,675.00 4,151.35 7,651.34 0.00 0.00 0.00 25,854.13
"Euro Pak" SH.P.K. 601034507 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 165.64 0.00 43.26 85.59 0.00 0.00 0.00 294.49
D.P.T. NANI-AH 600533716 GJAKOVË GJAKOVË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 171.56 173.44
N.T.SH. " RENTA - CAR - ENESI " 600756623 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 3.24
" ELEKTROMEKANIKA KOSOVA " SH.P.K. 600637493 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 11,358.45 0.00 5,008.92 9,547.89 0.00 0.00 0.00 25,915.26
Gani Dibra B.I. 810614702 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 9.04 4.53 0.00 2.55 0.64 16.76
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,726.37 0.00 0.00 0.00 7,151.86
Gxim Tahiri 810277352 GJILAN GJILAN Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 3.75 0.95 629.70
D.P.T. " Eleganca " 600185898 GJILAN VITI Individual 0.21 0.00 111.72 22.95 0.00 0.00 0.00 134.88
N.SH." EJONA-HB " 600640561 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 11.19 2.79 0.00 3.75 0.93 18.66
Company ,,NGP" Sh.p.k 600527074 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 32.96 35.09
NPN"DYNAMIC COM" 600598653 FERIZAJ FERIZAJ Ortakëria e përgj. 54,424.02 500.00 23,175.48 25,722.18 0.00 0.00 0.00 103,321.68
N.P.T. " Pirket Bllok " 600270821 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 4.50 15.00
D.P.H. "Music Caffe " 600551370 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.54 146.54

Totali: 28794