EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Milaim Myrtezani B.I. 811222629 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.95 4.95
D.P.Z." OLSA - LH " 600869286 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Furra ARENA SH.P.K. 810751124 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.95 1.25 42.20
NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE TREGTARE " WHITE HOUSE " 600020218 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Ardison Lajqi B.I. 810420737 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Shaip Bujupi B.I. 810253691 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30
" Algorithmics" SH.P.K. 810052986 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.50 1.00 32.50
Flurije Hoxha B.I. 810455792 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 2.34 5.94
NTSh,, A & Com " 811340918 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76
N.P.Sh. " Shpresimi " 600307541 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 2.34 20.34
EM CARGO SH.P.K. 811281857 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 29.24 1.16 0.76 31.16
" AUTO SALLONI 01 " SH.P.K. 810837990 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 12.66 0.00 0.00 0.00 12.66
Mustaf Berisha B.I. 810628638 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66
" ATA GROUP " SH.P.K. 810184119 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.32 1.08 25.40
N.T.P. ,,BLITTA" 600700670 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.60 5.40 39.00

Totali: 28794