EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Dren Ukmata B.I. 810898083 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 1.44 0.92 38.36
"Clean Work Shines" SH.P.K. 810195942 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 46.99 0.00 0.00 0.00 46.99
Nesuhi Doda B.I. 810537491 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 141.10 5.64 3.68 150.42
Hamze Hasi 810996358 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.54 4.74
Agron Jaha 810307315 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 56.10 2.24 1.44 59.78
" MAROA " SH.P.K. 810016213 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 1.59 4.04
" R + People " SH.P.K. 810045262 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3.00 1.96 79.96
Faruk Ymeri B.I. 810673427 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 202.60 8.12 5.28 216.00
KEPL 810862301 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 1.47 3.73
Arben X. Rexhepi 810914459 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 21.60 14.04 575.64
Flamur Sylaj B.I. 811020643 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10
" BARESHA - BAR " SH.P.K. 810115312 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.48 4.23
Mumin Sadiku B.I. 810921628 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
Bashkim Krajkova B.I. 810476657 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 10.00 6.52 266.52
Zeqir Zeneli 811108564 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90

Totali: 29050