EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kujtim Cenaj 810967416 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.23 3.96 0.00 22.92 3.21 58.32
NTP ,, Sheki " 600066204 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.84 0.00 0.00 19.84
N.T.Sh. " Bujari " 600053053 FERIZAJ KAÇANIK Individual 356.55 0.00 50.57 29.49 376.00 153.89 90.17 1,056.67
Dyqan i Pavarur Hotelier ,,ABC" 600072722 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.87 0.00 0.36 1,029.23
D.P.T. " Endi " 600137641 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 10.50 0.00 1.32 4.81 0.00 0.00 0.00 16.63
NTSH,,Paluti" 600157574 MITROVICË MITROVICË Individual 0.02 0.00 96.81 13.15 0.00 80.49 10.83 201.30
N.P.SH. " Rilindja " 600252126 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 17,021.54 125.00 11,304.28 12,923.26 3,707.68 2,156.71 2,678.12 49,791.59
N.SH. " BEAR COMMUNICATIONS " 600788486 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 11,103.35 0.00 2,692.55 5,074.10 630.00 1,240.95 1,378.12 22,119.07
Fatmir Elmazi B.I. 810641721 FERIZAJ FERIZAJ Individual 2,264.00 0.00 255.52 222.81 1,210.78 126.00 126.20 4,205.31
N.P.T. "ILIRI-TEX" 600925434 GJAKOVË GJAKOVË Individual 339.94 0.00 127.21 129.41 117.00 33.54 73.53 820.63
D.P.T. " Doni Trade" 600321004 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 644.27 125.00 202.28 156.44 147.35 17.64 34.81 1,202.79
D.P.H. " Boon Cafe " 600138590 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 2.55 0.64 6.82
N.P.Sh.,,Arsenali" 600120034 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 49,666.65 250.00 6,809.67 41,117.10 22,730.08 0.00 23.49 120,346.99
Auto Shkolla ,, Xha - Ti " 600187092 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 1,278.30 0.00 307.69 321.78 2,255.77 459.70 997.60 5,620.84
Rrahim S. Gashi B.I. 811026732 FERIZAJ SHTIME Individual 730.30 0.00 157.95 122.70 609.00 133.50 105.95 1,859.40

Totali: 29050