EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z.,,Alba" 600329636 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 37.50 0.00 4.56 20.54 995.30 15.26 30.63 1,103.79
Kujtim Cenaj 810967416 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.23 3.96 0.00 22.92 3.21 58.32
NTP ,, Sheki " 600066204 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.84 0.00 0.00 19.84
N.T.Sh. " Bujari " 600053053 FERIZAJ KAÇANIK Individual 356.55 0.00 44.87 24.85 376.00 151.64 85.35 1,039.26
Dyqan i Pavarur Hotelier ,,ABC" 600072722 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.87 0.00 0.28 1,029.15
D.P.T. " Endi " 600137641 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 10.50 0.00 1.32 4.67 0.00 0.00 0.00 16.49
NTSH,,Paluti" 600157574 MITROVICË MITROVICË Individual 0.02 0.00 96.81 13.15 0.00 77.49 10.44 197.91
N.P.SH. " Rilindja " 600252126 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 17,021.54 125.00 11,304.28 12,702.02 3,707.68 2,156.71 2,629.98 49,522.21
N.SH. " BEAR COMMUNICATIONS " 600788486 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 11,103.35 0.00 2,692.55 5,074.10 630.00 1,240.95 1,378.12 22,119.07
Fatmir Elmazi B.I. 810641721 FERIZAJ FERIZAJ Individual 1,818.96 0.00 207.72 187.43 1,007.78 101.68 107.84 3,431.41
N.P.T. "ILIRI-TEX" 600925434 GJAKOVË GJAKOVË Individual 339.94 0.00 127.21 127.71 117.00 33.54 72.03 817.43
D.P.T. " Doni Trade" 600321004 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 644.27 125.00 202.28 148.08 147.35 17.64 32.91 1,192.53
D.P.H. " Boon Cafe " 600138590 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 2.55 0.64 6.82
N.P.Sh.,,Arsenali" 600120034 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 49,666.65 250.00 6,809.67 40,471.42 22,730.08 0.00 18.27 119,696.09
Auto Shkolla ,, Xha - Ti " 600187092 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 1,278.30 0.00 307.69 318.28 2,255.77 459.70 968.46 5,588.20

Totali: 28794