EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.SH.T. " United Care Leonardi " 600557526 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53
D.P.Z. CAFFE " ELDIONI " 600825585 PRIZREN 2 DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.98 9.87 0.00 30.03 10.29 79.17
N.T.P. ''DRITA'' 600883393 PEJË DEÇAN Individual 85.51 125.00 138.35 23.12 71.00 8.52 18.68 345.18
N.P.H. " Kafe -Bar - Pezi " 600096376 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 7.59 11.36
Ndërmarrje Drurore "Diti" 600235768 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.58 36.58
N.P.T. " KAMPION PRODUKT " 601005871 PRIZREN 2 DEÇAN Individual 302.93 0.00 88.71 163.35 105.00 30.45 57.07 747.51
Leonita Kuçi B.I. 810968159 PEJË DEÇAN Individual 6.52 0.00 0.48 0.40 47.74 3.62 2.78 61.54
D.P.Z. "Dardani- T" 600182753 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 13.96 6.72 51.00 18.87 9.24 137.29
ÇLIRIM VISHAJ B.I. 810055641 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 8.28 1.44 0.00 8.58 1.50 19.80
N.SH. " ROLANDI " 600699435 PEJË DEÇAN Individual 18.01 0.00 6.21 10.74 0.00 0.00 0.00 34.96
N.T.SH. '' Dijari Fashion '' 601170450 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 46.62
Granit Cacaj B.I. 810211582 PEJË DEÇAN Individual 0.01 0.00 48.75 6.85 0.00 77.23 11.01 143.85
Ndërmarrje Tregtare " Tafa ,, 600297768 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.77 0.00 0.00 1,167.77
BRINATA - J SH.P.K. 810962797 PEJË DEÇAN SH.P.K. 774.13 0.00 110.15 86.21 273.00 34.11 70.53 1,348.13
N.T. "Jeton-Comerce" 600562624 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 396.25 0.00 62.66 458.91

Totali: 29050