EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Rexhë Panxhaj B.I. 810214263 PEJË DEÇAN Individual 58.76 0.00 2.95 1.90 0.00 0.00 0.00 63.61
N.T.SH. " Protex " 810065723 PEJË DEÇAN Individual 51.00 0.00 2.55 1.65 0.00 0.00 0.00 55.20
Sadat Tahiraj 810965767 PEJË DEÇAN Individual 1,202.07 500.00 1,245.49 443.68 571.69 354.39 207.17 4,024.49
Betim Dervishaj B.I. 810024208 PEJË DEÇAN Individual 6.52 0.00 0.57 0.38 34.00 3.23 2.09 46.79
" LEKA COMPANY " SH.P.K. 810046054 PEJË DEÇAN SH.P.K. 487.55 0.00 34.30 22.54 687.26 48.02 31.36 1,311.03
NDËRMARRJA TREGTARE TRANSPORTUESE " TRIMI " 810098138 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76
" D - OIL " SH.P.K. 601194369 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 8.16
Avni A. Dobrunaj B.I. 810964678 PEJË DEÇAN Individual 104.02 0.00 8.57 3.29 85.00 6.80 2.64 210.32
Teuta Ne. Berisha B.I. 810212605 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 2.92 0.38 0.00 0.00 0.00 3.30
‘’LOKAJ CONSTRUCTION‘’ SH.P.K. 810159063 PEJË DEÇAN SH.P.K. 196.50 0.00 9.85 6.40 0.00 0.00 0.00 212.75
N.T.SH. '' TE GENCI '' 810067258 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 10.20 1.32 20.00
N.P.T.,,Blekos" 811318171 PRISHTINË 3 DEÇAN Individual 36.60 0.00 1.48 0.96 100.00 4.00 2.60 145.64
SHKODRANE HASAJ B.I. 810143876 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 10.20 1.32 20.00
Ilirjana Bërdynaj B.I. 601706263 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 3.04 1.92 39.00 3.12 2.00 86.58
HIDRO BAU SH.P.K. 810963084 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.10 26.47 48.57

Totali: 28794