EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Blerim M. Bunjaku B.I. 811210476 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
D.P.H. Restaurant " Jeta " 600264642 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
AGROVIZIONI 810710716 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 1.46 3.71
" Gazeta Observer " SH.P.K. 810008509 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 0.54 0.36 9.41
IBRAHIM OSEKU B.I. 810224353 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.45 0.30 15.75
XHAVIT NIKA B.I. 601661243 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 2.20 19.20
N.T.P."TONI-SM" 600580452 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 1.00 8.50
D.P.Z. Rrobaqepëse " NITA " 601272347 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
BLENDË MALOKU B.I 810130154 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90
HAKI BERISHA B.I 810160284 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 1.27 3.23
HAZIR AVDYLI B.I. 810190413 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
KS -GROUP SH.P.K. 810969735 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Arsim Sfishta B.I. 810938748 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 2.84 1.84 75.68
Visar Ademi B.I. 810511578 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 1.78 4.54
Linda Salihu 811215046 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.52 0.32 13.34

Totali: 29050