EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Enis Pllana B.I. 810921496 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90
Milaim Myrtezani B.I. 811222629 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.95 4.95
D.P.Z." OLSA - LH " 600869286 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Furra ARENA SH.P.K. 810751124 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.95 1.25 42.20
NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE TREGTARE " WHITE HOUSE " 600020218 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Ardison Lajqi B.I. 810420737 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Shaip Bujupi B.I. 810253691 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30
" Algorithmics" SH.P.K. 810052986 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.50 1.00 32.50
Flurije Hoxha B.I. 810455792 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 2.34 5.94
AGS- Pristina L.L.C. 810547846 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 44.84
Intercoom SH.P.K. 810528119 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
" H & N " SH.P.K. 810814675 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65
" HOME SWEET HOME-E " SH.P.K. 810180951 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. 811296054 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
" ACCESS " SH.P.K. 601580849 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08

Totali: 28794