EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Fatmir Elmazi B.I. 810641721 FERIZAJ FERIZAJ Individual 1,818.96 0.00 207.72 187.43 1,007.78 101.68 107.84 3,431.41
N.P.T. "ILIRI-TEX" 600925434 GJAKOVË GJAKOVË Individual 339.94 0.00 127.21 127.71 117.00 33.54 72.03 817.43
D.P.H. " Boon Cafe " 600138590 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 2.55 0.64 6.82
Auto Shkolla ,, Xha - Ti " 600187092 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 1,278.30 0.00 307.69 318.28 2,255.77 459.70 968.46 5,588.20
D.P.T. ,,RRAHA" 600858057 FERIZAJ SHTIME Individual 617.23 0.00 142.11 110.89 507.00 117.39 95.82 1,590.44
" Aniku " SH.P.K. 601064207 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 3,172.28 0.00 1,144.41 1,151.93 250.00 90.00 100.43 5,909.05
D.P.T. Libraria " 7 Days " 600237483 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 289.36 0.00 59.28 259.17 92.75 14.68 114.20 829.44
P.P.P.T.U. " Prote Stojana Komerc " 600566577 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 835.57 0.00 0.00 835.57
N.T.P. H. Berisha 600572706 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 184.72 0.00 0.00 184.72
Fehmi Dragaqina 811327057 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 869.96 0.00 98.17 164.01 3,733.00 517.79 483.70 5,866.63
N.P.T. "Behari Comerc" 600103874 FERIZAJ FERIZAJ Individual 15,496.62 0.00 1,900.86 4,923.12 6,177.16 1,033.74 2,457.22 31,988.72
N.T.Sh. " Fiona-S" 600016390 GJAKOVË GJAKOVË Individual 453.24 0.00 85.72 176.62 1,890.97 250.58 578.16 3,435.29
D.P.H. " SOS PIZZA " 600799160 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 213.61 0.00 33.44 70.96 361.00 53.69 150.42 883.12
N.T.P. " Albani " 600377461 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 11.13
D.P.Z. " FATI " 601147003 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 272.46 0.00 40.18 101.48 219.00 30.18 81.87 745.17

Totali: 28541