EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Safet B. Krasniqi B.I. 811343748 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 6.52 0.00 0.72 27.66 228.03 27.36 163.52 453.81
Agim P. Isufi B.I. 811343277 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Nehat H. Mustafa B.I. 811343243 FERIZAJ FERIZAJ Individual 97.11 125.00 150.24 8.20 0.00 0.00 0.00 255.55
Besnik Av. Berisha B.I. 811343194 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 2.04 1.33 0.00 0.00 0.00 3.38
Bastri Ismaili B.I. 811343128 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00 11.67
Sadik Murati B.I. 811343110 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 112.50 0.00 42.08 26.07 170.00 49.30 35.74 435.69
Beqir I. Gashi B.I. 811343079 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 8.62 5.60 0.00 0.00 0.00 14.22
Ardian Xh. Thaçi B.I. 811342956 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.26 4.19
"IGT CORPORATION" J.S.C 811342865 PRISHTINË 3 PRISHTINË Shoqëri akcionare 863.45 0.00 2,017.31 415.96 0.00 0.00 0.00 3,296.72
D.P.Z. " Mercedes Man Setra H.D.K. " 811342138 PEJË PEJË Individual 47.70 0.00 5.76 14.21 39.00 4.68 11.51 122.86
Hekuran Demaj B.I. 811341354 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 0.70 4.60
Enver Iseni B.I. 811341099 FERIZAJ FERIZAJ Individual 628.20 0.00 196.77 162.41 255.00 81.60 61.11 1,385.09
Hamdi Podvorica B.I. 811340976 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3.60 0.00 0.48 0.24 0.00 0.00 0.00 4.32
N.P.Sh. " Lili Comerc " 811340942 PEJË DEÇAN Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 824.23 0.00 124.50 1,698.73
NTSh,, A & Com " 811340918 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76

Totali: 28586