EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"RIMEDICAL"SHPK 600004163 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 1.30 5.60
N.T H. "Rio" 600004303 PEJË KLINË Individual 4.40 0.00 0.48 1.50 20.00 2.40 6.65 35.43
"EUROPA 11" SH.P.K. 600004428 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 1,944.45 0.00 730.77 1,251.21 462.00 98.59 301.94 4,788.96
NPT "KALAJA" 600004444 PRIZREN 1 PRIZREN Ortakëria e përgj. 3,033.06 250.00 1,372.26 3,367.65 0.00 0.00 0.00 7,772.97
NSHT " SIGURESA " SH.P.K. 600004494 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 9.60 0.00 0.98 0.36 30.00 3.00 1.20 45.14
N.N. " RD - Construction " 600004527 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00
N.T.P. " Tushi " 600004626 PEJË ISTOG Individual 5,893.70 0.00 707.28 1,178.72 15.00 0.00 0.18 7,794.88
NDËRMARRJA TREGTARE "XAGIMED - VIJOLLAPHARM " 600004634 GJILAN GJILAN Individual 0.01 0.00 3.91 2.54 0.00 0.00 0.00 6.46
N.T.P. "PRIZREN- PHARM" 600004650 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 17,541.37 125.00 2,751.91 4,122.27 7,310.00 939.90 1,681.73 34,347.18
SH.P.T. "Puma " 600004692 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 0.00 0.00 43.60
D.P.Z. " TINA " 600004709 GJAKOVË GJAKOVË Individual 9.57 0.00 1.20 7.21 55.20 6.72 40.29 120.19
N.T.P "BIMI" 600004717 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 1,068.12 6.12 38.67 1,237.91
N.T.SH." LENTI " 600005012 GJAKOVË GJAKOVË Individual 380.00 0.00 72.60 148.68 100.00 21.00 39.47 761.75
D.P.Z. " DINI " 600005286 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.01 0.00 32.37 5.32 0.00 9.00 1.60 48.30
"EDI COM"SH.P.K. 600005343 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 18,161.43 1,000.00 5,238.71 8,737.16 3,778.68 1,010.74 2,297.02 39,223.74

Totali: 29050