EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
CPM KOSOVË SH.P.K. 600366951 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
D.P.H. Qebaptore " Te Dani " 600351142 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.42 40.42
D.P.T. '' Albi '' 600863402 MITROVICË VUSHTRRI Individual 271.62 0.00 32.64 39.02 117.00 14.04 16.50 490.82
D.P.Z. " FRIZER TONI " 600798493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.Z. " Nita " 600872130 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 41.70 0.00 3.36 2.16 0.00 0.00 0.00 47.22
D.P.Z. SALLON ONDULIMI " ITALIAN STYLE " 600987343 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
EGZON HAZIRAJ B.I. 810045915 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
EKREM KLINAKU B.I. 810102278 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ELVISI SH.P.K. 600141303 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 102.00 100.00 173.42 94.06 420.00 51.80 201.24 1,042.52
ENIS GEGOLLAJ B.I. 601617452 PEJË ISTOG Individual 225.00 125.00 195.60 35.30 234.00 72.93 36.77 799.60
EXXIMO SH.P.K. 600276481 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 3,615.72 1,250.00 2,587.85 2,615.02 0.00 0.00 0.00 8,818.59
FIRST SH.P.K. 600388715 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 433.00 125.00 285.21 332.02 0.00 0.00 0.00 1,050.23
Ferma e Lopëve "Bujari" 601295307 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.60 1.47 7.07
GALVAKOS SH.P.K. 600218467 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 0.01 0.00 3.73 0.48 0.00 0.00 0.00 4.22
GZIME KRYEZIU B.I. 810052861 PRIZREN 1 RAHOVEC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 28794