EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Blerim Maloku B.I. 810175530 PRISHTINË 2 PEJË Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00
CARAVAN SH.P.K. 600314166 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 0.94 4.70
CPM KOSOVË SH.P.K. 600366951 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
D.P.H. Qebaptore " Te Dani " 600351142 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.54 40.54
D.P.T. '' Albi '' 600863402 MITROVICË VUSHTRRI Individual 271.62 0.00 32.64 44.30 117.00 14.04 18.75 498.35
D.P.Z. " Nita " 600872130 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 41.70 0.00 4.20 2.70 0.00 0.00 0.00 48.60
D.P.Z. "Kujtimi - P.K." 600803078 GJAKOVË GJAKOVË Individual 61.96 0.00 11.55 2.80 124.00 22.88 5.60 228.79
D.P.Z. SALLON ONDULIMI " ITALIAN STYLE " 600987343 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
EGZON HAZIRAJ B.I. 810045915 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
EKREM KLINAKU B.I. 810102278 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ELVISI SH.P.K. 600141303 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 102.00 100.00 173.42 95.38 420.00 51.80 206.76 1,049.36
ENIS GEGOLLAJ B.I. 601617452 PEJË ISTOG Individual 225.00 125.00 195.60 38.18 234.00 72.93 39.77 805.48
EXXIMO SH.P.K. 600276481 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 3,615.72 1,250.00 2,587.85 2,615.02 0.00 0.00 0.00 8,818.59
FEDUARD ZIKOLLAJ B.I. 601601835 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 17.28 2.80 0.00 6.24 1.00 27.32
FIRST SH.P.K. 600388715 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 433.00 125.00 285.21 332.02 0.00 0.00 0.00 1,050.23

Totali: 29050