EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"IMTECH DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG" KOSOVO BRANCH 601006481 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 498,229.83 2,000.00 208,179.93 147,294.89 0.00 0.00 0.00 853,704.65
Sali Dakaj B.I. 810575243 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 436,968.26 0.00 219,480.56 130,357.14 16,640.54 3,748.73 3,028.65 810,223.88
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 621,543.97 0.00 8,666.45 34,326.28 809,652.69
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 69,484.86 460,034.12 14,402.11 66,478.79 802,320.87
N.T.P. " Euro Com " 600336516 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 426,988.76 6,150.00 163,521.85 183,890.03 1,853.75 966.31 908.78 778,129.48
N.T.P. " Sena " 600614988 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 283,802.38 1,000.00 184,839.52 302,954.95 265.97 192.98 488.64 772,544.44
N.T.P. " CAD - COM " 600582705 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 298,835.98 875.00 180,438.16 248,608.45 5,400.00 3,258.00 4,599.90 741,140.49
N.T.P. " VICTORY " 600061494 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 322,958.90 750.00 155,614.11 240,415.04 2,523.02 1,198.62 1,642.83 724,352.52
,,Paladijum" C.O. Përfaqësia në Kosovë 600527991 PRISHTINË 2 PRISHTINË Kompani e huaj 224,517.10 0.00 139,460.25 354,508.59 0.00 0.00 0.00 718,485.94
" INTERCARGO " SH.P.K. 600731716 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 439,074.59 6,000.00 167,048.40 84,031.51 0.00 0.00 0.00 690,154.50
CENTRAL SH.P.K. 810827800 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 447,452.76 0.00 162,966.57 78,064.03 2,312.06 171.50 111.57 691,078.49
" Balkan' s Metal Group " SH.P.K. 600381248 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 267,500.80 1,000.00 145,740.47 268,282.08 0.00 0.00 0.00 681,523.35
" Cimarosti " Sh.p.k. 600304969 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 297,339.11 1,375.00 144,308.39 228,617.49 0.00 0.00 0.00 670,264.99
" CAT " L.L.C. 600945870 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 418,258.50 3,493.64 172,057.57 58,228.07 493.84 59.04 62.40 649,159.42
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 116,162.16 178,695.52 17,001.54 77,045.78 624,000.37

Totali: 28794