EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
CSE- Computer & Software Engineering Sh.p.k. 600072730 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 352,493.81 500.00 169,997.47 364,032.07 3,906.08 617.62 1,955.03 893,002.08
"JAMB" D.O.O 810011320 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 600,464.59 0.00 251,154.48 34,920.80 0.00 0.00 0.00 886,539.87
"IMTECH DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG" KOSOVO BRANCH 601006481 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 498,229.83 2,000.00 208,179.93 147,294.89 0.00 0.00 0.00 853,704.65
Sali Dakaj B.I. 810575243 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 437,234.06 0.00 219,517.07 133,204.32 17,302.10 3,854.02 3,154.00 814,265.57
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 621,904.46 0.00 8,666.45 34,326.28 810,013.18
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 70,598.65 460,034.12 14,402.11 67,316.96 804,272.83
N.T.P. " Euro Com " 600336516 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 426,988.76 6,150.00 163,521.85 183,890.03 1,853.75 966.31 908.78 778,129.48
N.T.P. " Sena " 600614988 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 283,802.38 1,000.00 184,839.52 303,800.84 265.97 192.98 490.35 773,392.04
N.T.P. " CAD - COM " 600582705 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 298,835.98 875.00 180,438.16 250,550.89 5,400.00 3,258.00 4,635.00 743,118.03
N.T.P. " VICTORY " 600061494 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 322,958.90 750.00 155,614.11 240,415.04 2,523.02 1,198.62 1,642.83 724,352.52
,,Paladijum" C.O. Përfaqësia në Kosovë 600527991 PRISHTINË 2 PRISHTINË Kompani e huaj 224,517.10 0.00 139,460.25 355,969.24 0.00 0.00 0.00 719,946.59
" INTERCARGO " SH.P.K. 600731716 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 439,074.59 6,000.00 167,048.40 84,373.65 0.00 0.00 0.00 690,496.64
" Balkan' s Metal Group " SH.P.K. 600381248 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 267,500.80 1,000.00 145,740.47 270,023.18 0.00 0.00 0.00 683,264.45
" Cimarosti " Sh.p.k. 600304969 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 297,339.11 1,375.00 144,308.39 228,617.49 0.00 0.00 0.00 670,264.99
" CAT " L.L.C. 600945870 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 418,258.50 3,493.64 172,057.57 60,766.62 493.84 59.04 65.60 651,701.17

Totali: 28586