EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ABDURRAHMAN BEHLULI B.I. 810641713 FERIZAJ FERIZAJ Individual 100,935.11 0.00 7,065.45 4,592.56 0.00 0.00 0.00 112,593.12
N.T.P. " Albana " 600097259 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 61,481.24 1,875.00 19,847.42 25,469.77 2,064.00 308.96 641.99 109,813.38
N.N.P. " Albi - AM " 600025953 PEJË PEJË Individual 26,456.24 0.00 16,042.96 59,132.20 3,265.42 1,654.76 4,946.12 111,497.70
" OVE- GROUP " SH.P.K. 600268082 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 87,473.07 0.00 15,121.66 8,677.90 0.00 0.00 0.00 111,272.63
N.T.H. " CALIFORNIA RESORT " 600408787 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 44,411.43 250.00 29,108.31 16,674.23 11,181.73 4,139.34 5,093.69 110,608.73
JETON BAJGORA 601640982 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 57,267.49 750.00 35,786.82 16,339.83 0.00 0.00 0.00 109,394.14
N.P.P."ARGONI" 600107363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 44,748.55 125.00 6,147.48 34,183.47 13,705.12 1,644.47 8,653.48 109,082.57
"LIMI" SH.P.K. 600065686 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 53,977.90 1,625.00 24,927.84 28,284.88 150.00 0.00 0.18 107,340.80
,,Viva Plus" SH.P.K. 600265210 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 51,060.20 1,125.00 32,202.93 23,811.52 480.00 21.60 93.39 107,669.64
" AK - CON " SH.P.K. 600832118 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 68,738.70 0.00 18,564.60 20,071.32 45.00 25.65 17.64 107,462.91
SWISS LB INVEST SH.P.K. 811224089 PEJË ISTOG SH.P.K. 73,709.94 1,125.00 17,020.46 11,819.47 3,040.30 314.10 214.43 106,118.70
All Zone SH.P.K. 810883331 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 64,123.04 0.00 18,771.55 24,137.56 0.00 0.00 0.00 107,032.15
Maliq Dakaj B.I. 810309692 PEJË KLINË Individual 75,503.68 1,500.00 19,510.93 10,013.76 0.00 2.20 1.43 105,032.00
N.K.GJ. " Geomerkur " Sh.p.k. 810222993 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 55,925.82 0.00 16,861.52 22,390.39 7,198.00 1,398.28 2,378.60 106,152.61
P.P. "SIMONIDA" 600515988 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 43,950.23 1,250.00 28,498.75 31,699.56 0.00 0.00 0.00 104,148.54

Totali: 29050