EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. "Edi " 600572516 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 50,560.17 0.00 21,416.82 47,227.56 0.00 0.00 0.00 119,204.55
N.T.P.,,Eni" 600209010 MITROVICË VUSHTRRI Individual 48,519.11 1,750.00 25,313.41 30,928.17 5,999.81 2,297.34 3,761.44 116,819.28
N.T. " XILI - S " 601170830 GJILAN GJILAN Individual 52,141.27 125.00 37,290.80 18,455.90 5,165.36 3,112.51 1,525.86 117,691.70
"XHULI" SH.P.K. 600633954 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 53,054.06 3,125.00 20,550.76 40,712.09 27.00 3.24 20.59 114,367.74
RUGOVE SH.P.K. 810794819 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 58,068.22 0.00 35,818.82 20,330.69 2,503.68 300.48 244.40 117,266.29
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,782.09 116,781.93
Delia Group SH.P.K. Përfaqësia Kosovë 600362610 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 47,935.64 0.00 22,543.63 45,127.88 0.00 39.14 21.36 115,667.65
SH.A. FABRIKA E BUKES 600676392 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 14,504.27 35,930.19 20,365.30 2,712.10 42,001.73 115,513.59
"Supermix" SH.P.K. 600043799 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 26,586.83 4,475.00 10,978.47 23,399.39 22,710.82 6,070.83 20,261.30 110,007.64
NHT,, Antika " 600344519 GJAKOVË GJAKOVË Individual 60,238.35 0.00 23,797.73 16,077.15 9,923.94 1,155.55 2,630.38 113,823.10
CENI COM SH.P.K. 810258500 GJILAN GJILAN SH.P.K. 58,121.60 0.00 39,261.04 16,114.27 0.00 0.00 0.00 113,496.91
TEMPO 2015 SH.P.K. 810854150 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 69,431.38 1,125.00 30,564.58 12,110.65 0.00 0.00 0.00 112,106.61
"LUBOTENI"SH.P.K. 600503834 FERIZAJ SHTËRPCË SH.P.K. 44,878.98 0.00 19,519.21 47,129.74 853.00 108.21 427.73 112,916.87
Jeton Kryeziu B.I. 810328519 GJILAN KAMENICË Individual 47,806.59 0.00 16,450.82 23,348.61 14,487.46 4,278.46 6,506.87 112,878.81
" IDMG Swiss Clinique 2 " SH.P.K. 810089210 GJILAN GJILAN SH.P.K. 70,367.72 125.00 36,143.15 6,093.74 0.00 0.00 0.00 112,604.61

Totali: 29050