EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.B. KOOPERIMI 600622600 PRIZREN 1 SUHAREKË Shoqëri akcionare 20,441.89 125.00 17,326.19 40,027.50 14,097.36 7,226.86 24,604.18 123,723.98
BURSAM IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI-DEGA NË KOSOVË 600502365 PRISHTINË 2 PRISHTINË Kompani e huaj 68,226.69 1,625.00 27,122.75 26,454.65 208.90 34.65 80.99 122,128.63
" Union Bet " SH.P.K. 810027187 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 12,832.39 53,000.00 54,513.29 715.16 2,045.97 274.91 207.48 70,589.20
N.T.P. " AGROPRODUKTI " 600697520 GJILAN KLLOKOT Individual 59,535.41 0.00 24,395.94 31,466.88 3,909.91 1,707.23 2,477.81 123,493.18
N.T. " Loni - Com " 600540365 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 32,346.12 0.00 31,080.73 41,579.22 5,429.77 4,643.35 7,069.18 122,148.37
N.T.P." De Shun " 600334148 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 55,320.79 500.00 21,553.85 44,749.69 0.00 0.00 0.00 121,624.33
" LUMI " SH.P.K 810711996 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 63,612.09 1,375.00 35,048.84 13,824.12 5,476.00 837.62 1,010.28 119,808.95
N.T.SH."ELTONI" 600327078 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 62,454.97 0.00 28,540.20 29,132.21 518.50 154.39 247.27 121,047.54
INVEST - PLAST SH.P.K. 810327793 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 68,568.46 2,125.00 26,338.52 22,089.97 1,246.62 250.37 257.59 118,751.53
N.P.Sh.,,Arsenali" 600120034 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 49,666.65 250.00 6,809.67 41,117.10 22,730.08 0.00 23.49 120,346.99
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,802.09 35,765.30 12,296.41 23,638.43 120,541.12
N.T.P. " Jeta " 600189238 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 55,830.31 0.00 26,631.78 37,345.20 0.00 0.00 0.00 119,807.29
" LIRIA - 1 " SH.P.K. 810009127 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 68,658.98 2,000.00 42,010.80 6,477.36 320.00 93.40 46.80 117,607.34
AGROHOLDING SH.P.K. 811033688 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 68,797.63 1,750.00 33,911.53 15,086.28 0.00 0.00 0.00 117,795.44
" KLINIKA DR.PAYASLI " SH.P.K. 601595442 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 66,340.09 0.00 44,142.42 8,948.06 0.00 2.09 1.36 119,434.02

Totali: 29050