EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. " RREMI " 600587987 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 55,682.97 2,000.00 21,527.39 45,371.39 1,980.00 882.60 1,817.74 127,262.09
Banja E Kllokotit Fabrika E Ujit Mineral & CO2 810545618 GJILAN KLLOKOT SH.P.K. 48,289.11 0.00 12,611.90 14,022.64 36,175.74 7,055.92 10,101.91 128,257.22
N.P.L. PALLATI I RINISË 810962052 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.12 0.00 78,552.57 36,577.68 0.00 6,499.60 5,676.36 127,306.33
N.P.T. " B - Marigona " Sh.p.k. 600204292 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 57,603.17 0.00 21,304.50 33,477.22 6,180.60 1,914.06 6,158.68 126,638.23
" Bruno "Sh.p.k. 810531708 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 62,964.40 250.00 34,792.97 28,531.50 65.00 7.80 12.18 126,373.85
" BRENDI - D " SH.P.K. 600716031 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 76,646.96 0.00 28,744.56 21,161.87 0.00 0.00 0.00 126,553.39
" Se - Co Systems " Sh.p.k. 600323589 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 59,316.90 0.00 13,512.11 52,876.15 60.00 19.20 49.90 125,834.26
Riza Abdyli B.I. 810276297 GJILAN GJILAN Individual 75,958.97 0.00 26,923.13 11,722.92 7,116.26 2,328.13 1,662.78 125,712.19
SCREEN MEDIA L.L.C. 811187063 GJILAN GJILAN SH.P.K. 76,732.37 0.00 35,161.59 13,649.17 0.00 0.00 0.00 125,543.13
N.T.SH. " BE - VI " 600911201 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 101,692.95 0.00 14,010.05 9,531.86 0.00 0.00 0.00 125,234.86
Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 600390827 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,703.69 0.00 32,032.73 34,892.53 8,842.22 7,106.83 8,255.20 124,833.20
"DELTA-CONSTRUCTION" SH.P.K. 600474689 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 53,206.21 350.00 21,626.10 47,304.94 910.00 322.20 871.97 124,241.42
" STAR - BET " SH.P.K. 601703847 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 62,000.00 62,133.65 34.19 0.00 0.00 0.00 62,167.84
" ATIK - RR " SH.P.K. 601224801 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 71,873.45 1,000.00 30,616.52 20,653.63 0.00 0.00 0.00 123,143.60
" Dafar - Kos " SH.P.K. 601081524 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 80,262.89 1,250.00 19,627.39 22,669.13 100.00 32.00 43.85 122,735.26

Totali: 29050