EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
BUJANA GROUP 811188392 GJILAN GJILAN SH.P.K. 94,352.60 1,000.00 23,056.50 11,077.95 2,141.04 387.99 294.86 131,310.94
"ELSA GORNJA RADGONA " D.O.O.DEGA NË KOSOVÊ 600594338 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 50,316.44 0.00 36,549.17 44,066.12 606.76 72.84 486.49 132,097.82
N.N.T. " Mali " 600072897 GJILAN GJILAN Individual 59,024.96 925.00 34,836.05 20,676.42 8,393.72 4,661.75 3,547.56 131,140.46
N.T.T. "Global-Petrol" 600037172 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 58,674.34 1,500.00 18,368.87 40,596.79 7,990.48 939.70 3,983.66 130,553.84
ALMA KOS 811250993 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 88,213.02 2,000.00 33,211.25 8,375.48 0.00 0.00 0.00 129,799.75
VEGRAD d.d. - Përfaqësia në Kosovë 600480157 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 28,785.68 3,500.00 46,303.86 52,767.17 0.00 0.00 0.00 127,856.71
RUZHDI UKIQI 601302409 MITROVICË VUSHTRRI Individual 49,448.30 0.00 43,351.25 38,516.02 0.00 0.00 0.00 131,315.57
Ibrahim Ostrogllava 810672403 GJILAN VITI Individual 59,364.08 0.00 56,757.08 15,042.25 0.00 16.20 11.60 131,191.21
"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRANCH IN KOSOVO 601695367 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 100,916.99 1,000.00 18,196.03 7,079.54 3,390.64 362.92 235.99 130,182.11
N.T.P. " Fruti " 600216180 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 54,600.95 0.00 29,349.02 33,955.65 6,524.72 2,493.50 4,052.48 130,976.32
" KAS COMPANY " SH.P.K. 600809472 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 82,224.00 0.00 12,778.88 35,840.42 0.00 0.00 0.00 130,843.30
N.P. " CATA - PETROL " 600556685 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 31,764.32 0.00 30,585.33 67,872.42 0.00 0.00 0.00 130,222.07
" Suma " Sh.p.k. 600036512 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 77,695.62 0.00 31,243.92 21,178.64 0.00 0.00 0.00 130,118.18
" EKONET Kosova " L.L.C. 600270649 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 62,472.39 0.00 25,878.36 41,223.22 0.00 0.00 0.00 129,573.97
,, DONI " SH.P.K. 600697421 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 63,391.68 2,000.00 18,595.05 45,302.98 0.00 0.00 0.00 127,289.71

Totali: 29050