EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N. " PJETRI KB " 600635893 PEJË KLINË Individual 40,718.50 250.00 24,979.27 58,832.31 6,883.83 3,097.08 7,382.84 141,893.83
" ADI " SH.P.K. 600729711 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 64,638.16 1,000.00 55,742.89 20,228.73 0.00 0.00 0.00 140,609.78
" BIG LINE " SH.P.K. 601214787 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 81,633.28 3,500.00 26,975.10 28,202.24 680.00 356.60 165.62 138,012.84
K.B. " Vllëzërit Bajraktari" 600538451 PEJË KLINË Individual 38,617.77 0.00 23,558.40 77,158.11 303.53 72.84 588.71 140,299.36
N.T.SH." XONI " 600044408 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 55,401.27 500.00 29,236.22 43,474.07 4,960.33 3,075.38 3,606.96 139,754.23
" ARI - Construction " SH.P.K. 600919833 PEJË PEJË SH.P.K. 78,450.14 2,000.00 36,920.95 20,454.38 1,275.20 154.58 303.20 137,558.45
P.T.P. " JOVAN " 600147781 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 73,536.57 1,000.00 27,798.63 29,947.90 3,443.51 1,273.91 1,878.51 137,879.03
" RUDAR COP " D.O.O. 600998788 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 59,488.64 0.00 39,147.37 38,992.30 0.00 0.00 0.00 137,628.31
N.T. "Beta & M 600569844 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 38,042.55 250.00 31,573.39 54,316.98 4,336.00 2,693.32 5,989.36 136,951.60
NEWCO XIM STREZOC MAGNESITE MINE L.L.C. 600136560 GJILAN PRISHTINË SH.P.K. 62,542.47 1,125.00 16,193.15 54,274.22 1,326.00 231.47 1,342.04 135,909.35
N.T.P. " ARIJANA " 600117685 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 54,429.60 2,100.00 24,033.05 51,190.00 4,498.74 17.20 16.50 134,185.09
"DIA GAMES" SH.P.K. 600668670 GJILAN GJILAN SH.P.K. 54,483.19 750.00 34,162.62 41,603.30 1,348.00 824.76 1,084.61 133,506.48
" KosovaCard " SH.A. 600526612 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 38,785.86 125.00 30,505.61 58,478.62 1,659.88 1,414.50 3,163.45 134,007.92
Alban Quka B.I. 810881658 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 104,579.07 0.00 12,912.48 4,884.63 9,557.78 752.60 344.52 133,031.08
Dyqani i PavarurTregtar " Elegant " 600369939 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 57,460.93 0.00 49,092.16 14,608.04 5,389.03 4,541.32 1,471.29 132,562.77

Totali: 29050