EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.B. " Vllëzërit Bajraktari" 600538451 PEJË KLINË Individual 38,617.77 0.00 23,558.40 76,905.67 303.53 72.84 586.74 140,044.95
" ARI - Construction " SH.P.K. 600919833 PEJË PEJË SH.P.K. 78,450.14 2,000.00 36,920.95 19,947.86 1,275.20 154.58 294.89 137,043.62
P.T.P. " JOVAN " 600147781 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 73,536.57 1,000.00 27,798.63 29,469.92 3,443.51 1,273.91 1,856.12 137,378.66
" RUDAR COP " D.O.O. 600998788 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 59,488.64 0.00 39,147.37 38,605.63 0.00 0.00 0.00 137,241.64
N.T. "Beta & M 600569844 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 38,042.55 250.00 31,573.39 54,316.98 4,336.00 2,693.32 5,989.36 136,951.60
NEWCO XIM STREZOC MAGNESITE MINE L.L.C. 600136560 GJILAN PRISHTINË SH.P.K. 62,484.37 1,125.00 16,190.83 53,866.55 1,326.00 233.30 1,334.61 135,435.66
N.T.P. " ARIJANA " 600117685 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 54,429.60 2,100.00 24,033.05 50,836.22 4,498.74 17.20 16.50 133,831.31
" KosovaCard " SH.A. 600526612 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 38,785.86 125.00 30,505.61 58,478.00 1,659.88 1,414.50 3,152.65 133,996.50
"DIA GAMES" SH.P.K. 600668670 GJILAN GJILAN SH.P.K. 54,483.19 750.00 34,162.62 41,249.16 1,348.00 824.76 1,075.85 133,143.58
Dyqani i PavarurTregtar " Elegant " 600369939 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 57,460.93 0.00 49,092.16 14,604.74 5,389.03 4,541.32 1,471.29 132,559.47
"ELSA GORNJA RADGONA " D.O.O.DEGA NË KOSOVÊ 600594338 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 50,316.44 0.00 36,549.17 43,741.36 606.76 72.84 482.55 131,769.12
N.N.T. " Mali " 600072897 GJILAN GJILAN Individual 59,024.96 925.00 34,836.05 20,292.75 8,393.72 4,661.75 3,492.99 130,702.22
N.T.T. "Global-Petrol" 600037172 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 58,674.34 1,500.00 18,328.54 40,215.26 7,990.48 938.90 3,932.70 130,080.22
VEGRAD d.d. - Përfaqësia në Kosovë 600480157 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 28,785.68 3,500.00 46,303.86 52,767.17 0.00 0.00 0.00 127,856.71
RUZHDI UKIQI 601302409 MITROVICË VUSHTRRI Individual 49,448.30 0.00 43,351.25 38,194.62 0.00 0.00 0.00 130,994.17

Totali: 28586