EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T." ABRT " 600733176 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Auto-Taxi Flamur Morina 600958237 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.SH. " ORTHOS " 600899572 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Arsim Sheholli B.I. 810430207 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.Z.,,Lux" 600298732 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "Nori" 600095112 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T.P. " FLORIDA - E " 601235048 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " POWER " 600606448 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
S.Z.R. "JASKO PLAST" 600662507 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
DPT,, Tafi - Xh " 600209218 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
AUTO TAXI DELI DELIJAJ 601273006 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T.P. " FLORIDA 2 " 601139084 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Besi " 600148721 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T.,,Rinori" 600463088 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. "BLENDI - T" 601056452 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28782