EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.Z.,,Lux" 600298732 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " POWER " 600606448 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Arsim Sheholli B.I. 810430207 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
DPT,, Tafi - Xh " 600209218 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "Nori" 600095112 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T.P. " FLORIDA - E " 601235048 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
S.Z.R. "JASKO PLAST" 600662507 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "Amari" 600223680 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T."EURO TURS" 600697009 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. '' NEW LOOK NORA '' 601050610 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Blerim Z. Kryeziu B.I. 810396839 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T.P. " FLORIDA 2 " 601139084 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Besi " 600148721 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T.,,Rinori" 600463088 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. "BLENDI - T" 601056452 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28794