EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
P.P.,, V.T.Z." 600438966 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -419.46 0.00 552.21 0.00 1,103.50 78.32 517.65 1,832.22
Shqikos - Aralco 810274100 GJILAN KAMENICË Shoqëri akcionare -374.31 500.00 2,987.58 1,442.46 0.00 0.00 0.00 4,055.73
H.C. EMIN DURAKU 600191572 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare -345.35 125.00 13,303.71 21,884.85 0.00 0.00 0.00 34,843.21
Barnatore Pharmacy " Ariana " 600162086 PEJË KLINË Individual -313.23 0.00 1,451.73 160.25 200.00 242.12 111.91 1,852.78
MAR-EDEM INSSAT TAAHHUT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI BRANCH IN KOSOVO 600713988 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj -203.87 0.00 125.06 149.47 0.00 0.00 0.00 70.66
PP ,, Mar - Prom " 600563119 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -199.80 0.00 560.93 0.00 2,000.63 0.00 0.00 2,361.76
Aurora SH.P.K. 810491267 DTM GRAÇANICË SH.P.K. -176.14 0.00 344.44 41.07 0.00 0.00 0.00 209.37
" SMARD " SH.P.K. 600726121 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -165.72 0.00 0.48 227.12 -298.27 0.84 484.73 249.18
Jakup Xhaferi B.I. 810572596 PRIZREN 1 PRIZREN Individual -119.87 0.00 0.45 146.86 40.00 2.00 1.30 70.74
" Aniku - A " SH.P.K. 810045197 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. -81.09 125.00 2,534.19 24.96 0.00 11.56 2.20 2,491.82
"Alban Petrol"Sh.p.k. 600218912 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -79.25 0.00 213.85 325.06 95.00 0.00 0.00 554.66
Berisha 810643123 FERIZAJ FERIZAJ Individual -47.11 0.00 2,575.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2,528.73
P.P.,, Galija " 600555984 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -36.00 0.00 78.89 0.00 1,238.73 0.00 0.00 1,281.62
N.T.P. '' SHTATË VLËZËRIT '' 600974978 FERIZAJ FERIZAJ Individual -22.66 0.00 25.20 3.44 0.00 0.00 0.00 5.98
,,Koçak" Sh.p.k. 600211297 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -18.26 375.00 602.74 0.68 0.00 12.00 3.45 600.61

Totali: 28794