EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
MAR-EDEM INSSAT TAAHHUT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI BRANCH IN KOSOVO 600713988 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj -203.87 0.00 125.06 149.47 0.00 0.00 0.00 70.66
PP ,, Mar - Prom " 600563119 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -199.80 0.00 560.93 0.00 2,000.63 0.00 0.00 2,361.76
Aurora SH.P.K. 810491267 DTM GRAÇANICË SH.P.K. -176.14 0.00 344.44 41.07 0.00 0.00 0.00 209.37
Euro Commerc 810672239 GJILAN VITI Ortakëria e përgj. -129.65 0.00 240.08 0.00 0.00 0.00 0.00 110.43
Jakup Xhaferi B.I. 810572596 PRIZREN 1 PRIZREN Individual -128.67 0.00 0.00 146.56 0.00 0.00 0.00 17.89
Progress 810547028 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. -121.00 0.00 1,953.49 1,296.26 0.00 0.00 0.00 3,128.75
" Aniku - A " SH.P.K. 810045197 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. -81.09 125.00 2,534.19 26.84 0.00 11.56 2.20 2,493.70
"Alban Petrol"Sh.p.k. 600218912 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -79.25 0.00 213.85 325.06 95.00 0.00 0.00 554.66
Berisha 600179429 FERIZAJ FERIZAJ Individual -47.11 0.00 2,575.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2,528.73
Vëllëzerit Zogaj SH.P.K. 811152925 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -42.53 0.00 397.61 24.48 0.00 25.56 3.32 408.44
P.P.,, Galija " 600555984 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -36.00 0.00 78.89 0.00 1,238.73 0.00 0.00 1,281.62
N.T.P. '' SHTATË VLËZËRIT '' 600974978 FERIZAJ FERIZAJ Individual -22.66 0.00 25.20 3.44 0.00 0.00 0.00 5.98
,,Koçak" Sh.p.k. 600211297 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -18.26 375.00 602.74 0.68 0.00 12.00 3.45 600.61
,,Media Trade" Sh.p.k. 600294839 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. -10.43 0.00 103.17 30.95 0.00 0.00 0.00 123.69
D.P.H. " Grill Sarajeva - SHY " 810547127 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. -6.19 500.00 502.59 6.94 0.00 0.00 0.00 503.34

Totali: 29050