EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
GEKOS SH.P.K. 810464652 DTM PRISHTINË SH.P.K. 182,507.80 0.00 18,354.15 25,795.22 24.06 28.90 18.82 226,728.95
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -4,651.19 0.00 8,338.18 4,151.44 0.00 0.00 0.00 7,838.43
Lin - Projekt SH.P.K. 810358623 DTM MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 34,450.69 56,624.96 0.00 0.00 0.00 91,075.65
Agro Kor SH.P.K. 810495243 DTM OBILIQ SH.P.K. 29,298.58 0.00 26,683.71 3,523.07 0.00 155.54 102.76 59,763.66
" CDEK" - Sh.p.k 600232912 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 4,178.73 0.00 3,087.26 944.97 0.00 304.81 212.89 8,728.66
Kompania Kosovare Për Distribuim Dhe Furnizim Me Energji Elektrike - 810799364 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 315,167.20 0.00 46,911.08 30,969.42 0.00 0.00 0.00 393,047.70
Prince Coffee House 811251595 DTM PRISHTINË SH.P.K. 9,875.27 0.00 527.16 342.66 0.00 0.00 0.00 10,745.09
Zekë Jasiqi B.I. 810213900 DTM PEJË Individual 39,721.51 2,000.00 18,498.99 3,662.97 0.00 0.00 0.00 61,883.47
Solid SH.P.K. 811274191 DTM SUHAREKË SH.P.K. 5,974.75 0.00 1,759.36 3,688.82 0.00 0.00 0.00 11,422.93
Petrol Company - 810527195 DTM PRISHTINË SH.P.K. 45,228.21 0.00 19,599.23 5,911.78 0.00 0.00 360.60 71,099.82
DEVOLLI GROUP SH.P.K. 811252642 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 38,339.35 22,157.91 0.00 0.00 0.00 60,497.26
AGNESA MARKET SH.P.K. 810774887 DTM PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 -395.40 713.13 0.00 0.00 0.00 317.73
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 811291484 DTM PRISHTINË Kompani sigurimi 493,289.83 0.00 184,001.26 219,352.51 0.00 0.00 0.00 896,643.60
" GEO EXPLORE " SH.P.K. 811233436 DTM KAÇANIK SH.P.K. 0.00 0.00 3,459.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3,459.12

Totali: 28794