EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Agro Kor SH.P.K. 810495243 DTM OBILIQ SH.P.K. 17,664.25 0.00 27,010.15 3,735.24 0.00 214.63 141.16 48,765.43
" CDEK" - Sh.p.k 600232912 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 5,032.59 0.00 3,558.41 1,410.79 0.00 304.81 212.89 10,519.49
Prince Coffee House 811251595 DTM PRISHTINË SH.P.K. 17,649.31 2,000.00 6,301.52 3,243.25 0.00 0.00 0.00 27,194.08
Zekë Jasiqi B.I. 810213900 DTM PEJË Individual 39,721.51 2,000.00 18,814.99 4,047.02 0.00 0.00 0.00 62,583.52
Petrol Company - 810527195 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 528.04 186.39 0.00 0.00 0.00 714.43
DEVOLLI GROUP SH.P.K. 811252642 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 38,339.35 22,157.91 0.00 0.00 0.00 60,497.26
AGNESA MARKET SH.P.K. 810774887 DTM PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 -395.40 713.13 0.00 0.00 0.00 317.73
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 811291484 DTM PRISHTINË Kompani sigurimi 493,289.83 0.00 184,001.26 224,073.39 0.00 0.00 0.00 901,364.48
" GEO EXPLORE " SH.P.K. 811233436 DTM KAÇANIK SH.P.K. 0.00 0.00 3,459.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3,459.12
FERTRANS SH.P.K. 811050153 DTM FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 35.10 24.64 329.74
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. 811296054 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 2,709.18 0.00 0.00 1,437.11 4,146.29
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 59,129.89 40,275.43 144,058.16 17,287.08 18,261.61 941,646.98
" Aroma " Sh.p.k. 600149068 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 16.47 0.00 0.00 0.00 16.47
TURKIYE IS BANKASI A.S. Dega në Kosovë 810821456 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 60.50 0.00 6.71 4.29 0.00 0.00 0.00 71.50

Totali: 29050