EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 8,832.57 107,830.02 13,140.99 35,950.00 195,863.12
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 145,637.92 2,250.00 27,657.35 104,799.17 197,687.96 12,471.61 63,812.94 552,066.95
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,668.56 35,765.30 12,296.41 23,406.03 120,175.19
" CO. E.MA. LTD" 810486614 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,636.28 125.00 13,865.65 36,822.02 53,985.74 11,099.14 117,783.07 250,191.90
LORIK JASHARI 600986808 FERIZAJ FERIZAJ Individual 125,596.77 0.00 116,749.47 164,427.61 0.00 10,440.00 11,697.12 428,910.97
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,050,969.16 15,603.00 10,272.79 23,306.27 2,380,290.50
" SHELL 100 VP " SH.P.K. 600882048 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 137,136.41 2,250.00 51,130.15 31,868.33 66,943.60 9,476.87 14,000.29 310,555.65
AKSOY GROUP 811163617 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 61,031.60 0.00 6,566.93 4,781.23 85,537.81 9,124.71 7,037.30 174,079.58
N.T.P. " Ou Di" 600230693 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,086.48 0.00 53,411.98 68,694.55 10,629.54 9,108.89 12,222.15 221,153.59
N.N.P. " Daci " 600197497 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 56,190.08 0.00 7,544.98 17,100.39 53,582.42 9,003.77 21,656.33 165,077.97
Bota Sot SH.P.K. 810536980 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 68,099.93 500.00 59,775.04 42,302.11 11,288.00 8,864.14 7,333.78 197,663.00
N.P.T. " Sheki Commerce " 600309323 GJILAN VITI Individual 179,134.59 6,000.00 158,847.78 106,786.81 16,129.99 8,801.77 16,536.73 486,237.67
D.P.H. "Toni -1 " 601232036 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 25,214.18 4,500.00 18,826.37 6,212.21 14,525.00 8,796.62 3,012.53 76,586.91
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 621,904.46 0.00 8,666.45 34,326.28 810,013.18
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,558.62 116,558.46

Totali: 28586