EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Edona " Sh.p.k. 810670168 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 126.88 0.00 23.10 33.62 0.00 0.00 0.00 183.60
Xhevdet Neziri B.I. 811200469 GJILAN GJILAN Individual 132.83 0.00 17.27 4.30 0.00 0.00 0.00 154.40
D.P.Z. " AUTO SERVIS BMW " 600824769 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.Z. Autoservis " Guximi " 600320246 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Diellza Consulting L.L.C. 810807521 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 23.50 0.00 4.28 0.75 0.00 0.00 0.00 28.53
Business Development Group 810865925 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9.82 0.00 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 10.46
Elgadaf Lepaja B.I. 810958811 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3,624.04 250.00 3,285.76 2,111.80 0.00 0.00 0.00 9,021.60
AMBER B2b 810871691 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 77.57 0.00 3.90 2.50 0.00 0.00 0.00 83.97
D.P.T. " Varoll " 600134655 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 453.14 250.00 490.85 18.27 0.00 0.00 0.00 962.26
Hoteli Kristal SH.P.K. 810518334 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 28.73 18.67 0.00 0.00 0.00 47.40
Sebajdin Murati 811318113 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.76 0.48 0.00 0.00 0.00 4.24
Muhamed Havziji B.I. 810457996 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Behar Muhaxhiri B.I. 811128877 GJAKOVË GJAKOVË Individual 3.00 0.00 0.12 0.08 0.00 0.00 0.00 3.20
Tefik Sherifi B.I. 810930554 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 4.28 2.78 0.00 0.00 0.00 7.07
" Moments Media & Advertising Agency " SH.P.K. 810162446 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 227.70 0.00 51.91 10.31 0.00 0.00 0.00 289.92

Totali: 28794