EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Afrim Bega B.I. 811359224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5.70 0.00 2.76 0.52 0.00 0.00 0.00 8.98
" DEA " SH.P.K. 601726716 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 1,721.53 0.00 1,013.47 110.68 0.00 0.00 0.00 2,845.68
Rron Buxhovi B.I. 810162230 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 82.22 0.00 6.57 2.12 0.00 0.00 0.00 90.91
SKENDER SHALA B.I. 810044313 PEJË PEJË Individual 37.50 0.00 22.60 4.80 0.00 0.00 0.00 64.90
HAZIR AVDYLI B.I. 810190413 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
KS -GROUP SH.P.K. 810969735 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
D.P.T. "ELITA" 600517223 GJILAN GJILAN Individual 15.00 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 16.00
" 4P TREE " SH.P.K. 810091596 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 96.11 12.49 0.00 0.00 0.00 108.60
" FATMIRI " SH.P.K. 810199829 GJILAN GJILAN SH.P.K. 45.00 0.00 1.80 1.16 0.00 0.00 0.00 47.96
'' AUTO MARIMANGA ANDI '' SH.P.K. 601720263 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
'' ISTANBUL - AK '' SH.P.K. 810177875 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" PROPER PIZZA EXCLUSIVE " SH.P.K. 810067943 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Alim Smaili B.I. 810580698 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 60.51 0.00 13.95 2.73 0.00 0.00 0.00 77.19
"Clean Work Shines" SH.P.K. 810195942 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 46.99 0.00 0.00 0.00 46.99
" OPRIMUS " SH.P.K. 810159146 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.01 0.00 30.96 20.12 0.00 0.00 0.00 51.09

Totali: 29050