EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" CO.M.PANI " SH.P.K. 810032483 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 141.06 0.00 5.64 3.68 0.00 0.00 0.00 150.38
Blerim A. Thaçi 811155995 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 13.50 0.00 0.56 0.36 0.00 0.00 0.00 14.42
" KUBITEK " SH.P.K. 601112361 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 130.50 0.00 19.79 4.90 0.00 0.00 0.00 155.19
Mezin Fetahi B.I. 811219452 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 187.78 0.00 7.52 4.88 0.00 0.00 0.00 200.18
Xhevat Fazliu B.I. 810889123 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 2.06 1.34 0.00 0.00 0.00 3.41
N.T.SH.'Vëllëzërit Beqaj' 601633713 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 4.50 0.59 0.00 0.00 0.00 5.09
Alfred Mazreku I.P. 811156688 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Isa Ejupi B.I. 810448490 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 46.05 0.00 5.52 4.50 0.00 0.00 0.00 56.07
Blerim Shkodra B.I. 810466286 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 5.83
" Buzuku ABC " SH.P.K. 810095374 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 96.01 0.00 3.84 2.48 0.00 0.00 0.00 102.33
Vjollca Llapashtica B.I. 810929325 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.03 1.32 0.00 0.00 0.00 3.35
QIRADHËNËS ARIF KRASNIQI 600887171 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 4.05 0.53 0.00 0.00 0.00 4.59
FENIX ENERGY COMPANY L.L.C. 810805129 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 5,149.06 250.00 2,422.52 1,379.80 0.00 0.00 0.00 8,951.38
Ndërmarrja Tregtare Pacific SH.P.K. 810483826 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 231.86 0.00 6.96 4.53 0.00 0.00 0.00 243.35
" TH- RRON " SH.P.K. 810170366 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 87.60 0.00 16.87 3.51 0.00 0.00 0.00 107.98

Totali: 29050