EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" LENTI GROUP " SH.P.K. 810182519 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 57.00 0.00 2.85 1.85 0.00 0.00 0.00 61.70
" LIRIGZONI V " SH.P.K. 810064717 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 1,402.61 0.00 153.61 45.60 0.00 0.00 0.00 1,601.82
O.S. " Prodent " 600045646 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 124.40 16.17 0.00 0.00 0.00 140.57
ELVIS KADUSHA B.I. 810117376 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.12 0.39 0.00 0.00 0.00 3.51
" EKO " SH.P.K. 601303283 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 32.06 16.03 0.00 0.00 0.00 48.09
LONA SHPED 810303892 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
Xhezair Ibrahimi B.I. 810258683 GJILAN GJILAN Individual 2.75 0.00 0.36 0.34 0.00 0.00 0.00 3.45
" PRISHTINA038 " L.L.C. 810147381 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 98.10 0.00 4.90 3.20 0.00 0.00 0.00 106.20
TOTAL SH.P.K. 811186015 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85
" Musa Farm " SH.P.K. 810096166 GJILAN GJILAN SH.P.K. 5.85 0.00 35.62 6.68 0.00 0.00 0.00 48.15
Beni 810636201 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 305.16 1,000.00 1,036.60 27.72 0.00 0.00 0.00 1,369.48
Eroll Radosta B.I. 810164773 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 10.80 1.44 0.00 0.00 0.00 12.24
METAL LAÇI 811182451 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 6,121.60 0.00 346.10 224.95 0.00 0.00 0.00 6,692.65
ARBEN NAFEZI B.I. 810014035 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 14.85 3.90 0.00 0.00 0.00 18.75
N.SH. " AKORDI " 601088827 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 12.30 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 13.30

Totali: 28794